Årsmøte i Oslo Tennisklubb

Årsmøte i Oslo Tennisklubb

Til medlemmene i Oslo Tennisklubb

Oslo, 23. februar 2023

Innkalling til årsmøte i Oslo Tennisklubb

Styret innkaller herved til årsmøte i Oslo Tennisklubb.

Årsmøtet avholdes onsdag den 29. mars 2023 klokken 19:00 i klubbens lokaler i Jonsrudveien 6.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 15. mars til Postboks 15 Skøyen, 0212 Oslo eller til post@oslotk.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.oslotk.no, og på klubbens kontor i Jonsrudveien 6.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Oslo TKs lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret

NM veteran innendørs 2017

NM veteran innendørs 2017

OTK hadde mange deltakere i NM for veteraner – og de slo godt fra seg! Følgende ble norgesmestre eller finalister:

Vinner – Celina Midelfart 35/40 single

Vinnere – Camilla Lyng-Jørgensen & Mona Berg 35/40 double

Vinner- Frøydis Forberg 55 single

Vinner – Frøydis Forberg 55 double

Vinner- Kaja Groth 35/40 mixed

Finalist – Katrine Krogvik 50 single

Finalist- Katrine Krogvik 50 mixed

Hallprosjektet – intervju nr. 11

Hallprosjektet – intervju nr. 11

Jan Frode Andersen har vært styremedlem i OTK siden september 2012. Han er utdannet siviløkonom, og har hatt en rekke utfordrende stillinger i næringslivet. Jan Frode er en av Norges beste tennisspillere gjennom tidene, på det høyeste rangert som nr. 135 i verden (ATP). Han har kun spilt ett senior-NM som proff og er Norgesmester i single og double fra 2005 (tapte kun 6 games!). Han var lagkaptein for OTK-laget som ble Norgesmestre for lag i 2012. Jan Frode har vært OTK-medlem siden 1997.

Jan Frode – hvorfor er kompetanse og kontinuitet så viktig i styresammenheng i idrettsklubber?

Jeg har vært medlem i OTK i 20 år, og føler at klubben i lange perioder har hatt manglende kontinuitet og kompetanse i styret, noe som har ført til at klubben har manglet en klar strategi og har lidd av for mange utskiftinger i trenerstab og administrasjonsleddet. Jeg har hatt gleden av å jobbe med Arild, Haakon og Ketil i 4 ½ år i styresammenheng, noe som har vært helt kritisk i utforming og oppfølging av klubbens strategi. Vi valgte et sterkere breddefokus med fokus på sunn drift og årlige avsetninger til et vedlikeholdsfond slik at OTK aldri igjen skulle komme i en situasjon hvor klubben måtte foreta et brannsalg slik som i 2011. Vi satte oss samtidig tre overordnede mål da vi gikk inn i styret: oppgradere uteanlegget, bygge en ny organisasjon og bygge ny tennishall. At vi har greid å rekruttere og beholde Michael, Jan, og Reidar i denne perioden har gitt medlemmene en fantastisk kursopplevelse og topp service og de beste økonomiske resultatene i klubbens historie. Med dagens økonomiske resultater hadde klubben aldri måtte foreta det brannsalget av bane 10 som klubben foretok i 2011.

Styret har foreslått å utvikle og selge bane 11/12 og minitennisbanene for å finansiere hallprosjektet. Hvorfor synes dere dette er den beste løsningen for OTK?

Som styremedlem anser jeg det som min hovedoppgave å forvalte klubbens verdier på en forsvarlig måte. Når forskjellen på et salg av bane 11/12/mini og salg av kun bane 12/mini er på minimum 70 millioner kroner, og når jeg mener at idrettslag ikke bør ha noe særlig gjeld – så sier det seg selv at et nytt billigsalg eller pantsettelse er en dårlig løsning.

Jeg har alltid ment at centercourten er feilplassert, den burde ha ligget nærmere klubbhuset for å skape en mer helhetlig sosial mingleplass. Med styrets forslag til løsning med flytting av center til dagens bane 4 vil arealutnyttelsen bli optimal.

Salget av bane 11/12/mini gjør at vi får Nordens fineste tennisanlegg med hele 15 baner og hvor vi tripler innendørskapasiteten. Hallen blir delvis nedgravd for å være i pakt med omgivelsene. Anlegget og klubben vil være gjeldfritt (og ha betydelig egenkapital), noe som betyr at klubbens økonomi er sikret til evig tid og som samtidig betyr at vi vil kunne holde meget konkurransedyktige priser og et topp vedlikeholdt anlegg til enhver tid. Dette vil gjøre oss istand til å være en attraktiv møteplass som kan ta vare på både bredde og topp.

NTF har i sine handlingsplaner de siste 30-40 år hatt det som sin hovedprioritet å bidra til å bygge nye permanente tennishaller. Likevel har det kun blitt bygget 1 hall med 4 baner i Oslo kommune de siste 23 årene på tross av at Oslo i samme periode har vokst med 200 000 innbyggere. Nå har vi mulighet til å gjøre noe med den statistikken!

Årsmøtet 2017 – dokumentasjon

Årsmøtet 2017 – dokumentasjon

Årsmøtet 2017 avholdes onsdag 15. mars klokken 19:00 i Skøyen kirkes menighetssal, Skøyenveien 43.

I sakslisten under er det mulig å trykke på enkelte av punktene for å få frem ytterligere dokumentasjon

Saksliste

 1. Godkjenning av stemmeberettigede
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Godkjenning av saksliste
 4. Valg av møteleder
 5. Valg av referent og 2 medlemmer til å undertegne protokollen
 6. Styrets årsberetning 2016
 7. Årsregnskap 2016, noter 2016, inkludert revisors beretning
 8. Innkomne forslag
 9. Styrets forslag til medlemskontingenter 2018
 10. Kontrollkomiteens rapport
 11. Budsjett 2017
 12. Protokoll fra møte i OTK’s Råd 28.2.2017
 13. Engasjere revisor til å revidere klubbens regnskap
 14. Valg
  1. Styrets leder
  2. Styrets nestleder
  3. 4 styremedlemmer
  4. 1 Varamedlem
  5. Kontrollkomite
  6. Valgkomite
  7. Rådsmedlemmer
 15. Hallprosjektet – forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar å selge den delen av klubbens eiendom hvor minitennisbanene, bane 11 og 12 er plassert samt tilstøtende områder til disse banene, på det vilkår at hele eller deler av fortjenesten av salget benyttes til å finansiere ny tennishall i samsvar med vedtak på årsmøtet 28. april 2016. Styret gis fullmakt til å gjennomføre salget. Årsmøtet overlater til styret å beslutte om bygging og salg av eiendommer skal gjøres i regi av OTK, om OTK skal etablere et selskap som skal forestå dette og beslutte om det skal inngå en avtale om partnerskap med eksterne for å bygge og selge boligene

Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Kun medlemmer over 15 år som har betalt årets kontingent har stemmerett.

Styredokumenter vil være tilgjengelig hos daglig leder og på OTKs hjemmeside senest 8. mars.

Vennlig hilsen Styret i OTK

Hallprosjektet – intervju nr. 10

Hallprosjektet – intervju nr. 10

Jan Sverdrup Braathen ble første gang medlem i OTK i 1952, og har vært medlem i klubben når han i sin yrkeskarriere har vært stasjonert i nærheten av Oslo. Jan var yrkesmilitær i hele sitt arbeidsliv, og var en fremragende militær idrettsutøver. Han er i tillegg til mange andre flotte prestasjoner verdensmester i marin femkamp, og norgesmester i militær femkamp. Jan var formann i OTK i 1989-1990.

Jan, Oslo Tennisklubb står nå ved et veiskille. Klubbens styre ønsker å utvikle og selge et boligprosjekt på og rundt bane 11 og 12 for å finansiere bygging av ny 6-baners innendørs tennishall og klubbhus. Hvordan ser du på klubben og fremtiden?

Kjære OTK-medlemmer,

Jeg har hatt gleden av å være tilknyttet denne klubben i mange år. Det har vært et utrolig fint miljø i vakre omgivelser. Klubbens ambisjoner har i alle år vært å bli en av Norges ledende tennisklubber. Denne ambisjonen har aldri blitt oppfylt – fordi vi ikke har hatt innendørshall.

De første hallprosjektene startet på 70-tallet, og det har vært mange ulike forslag frem til et stykke ut på 90-tallet. Ingen av forslagene fikk tilstrekkelig tilslutning på årsmøtene.

Dagens drift viser at det er mulig å drive med overskudd. Et 6-baners innendørsanlegg vil gjøre økonomien enda sterkere, og jeg er glad for at dette er klubbens ambisjon. Den foreslåtte løsning vil også sikre at det anlegg som bygges blir vedlikeholdt i årene fremover.

Vi kan mimre over det vakre vi har hatt. Jeg har kanskje 10 år igjen på banene, og ser gjerne at OTK med nytt anlegg blir ledende i norsk tennis. (Det blir plass til grønn plen på det nye anlegget også!)

Svenskene sier at tennis er en innendørsidrett her i Norden, og da er den foreslåtte løsning riktig for OTK.

Det vi har hatt vil jeg ikke glemme, men jeg unner de kommende ambisiøse rekruttene å få mulighet til å nå sine mål. Jeg nådde mine mål i femkamp, de kan nå det i tennis. Jeg ber mine jevnaldrende å se dette på samme måte, gi slipp på det som har vært, og la den nye generasjonen slippe til!

Vellykket Green Tour på OTK 3. og 4. mars

Vellykket Green Tour på OTK 3. og 4. mars

OTK arrangerte Green Tour doubleturnering i bobla i helgen. 70 deltakere fra 14 forskjellige klubber deltok. OTK stilte med Josephine Furuholmen + Stella Edlund Sneve, Caroline Gates + Solveig Kjerschow-Samuelsen pluss Ludvik Haukeland som spilte med en gutt fra Asker.

Josephine og Stella slo best fra seg av våre, og vant alle sine 4 kamper!