Hallprosjektet – intervju nr. 10

Hallprosjektet – intervju nr. 10

Jan Sverdrup Braathen ble første gang medlem i OTK i 1952, og har vært medlem i klubben når han i sin yrkeskarriere har vært stasjonert i nærheten av Oslo. Jan var yrkesmilitær i hele sitt arbeidsliv, og var en fremragende militær idrettsutøver. Han er i tillegg til mange andre flotte prestasjoner verdensmester i marin femkamp, og norgesmester i militær femkamp. Jan var formann i OTK i 1989-1990.

Jan, Oslo Tennisklubb står nå ved et veiskille. Klubbens styre ønsker å utvikle og selge et boligprosjekt på og rundt bane 11 og 12 for å finansiere bygging av ny 6-baners innendørs tennishall og klubbhus. Hvordan ser du på klubben og fremtiden?

Kjære OTK-medlemmer,

Jeg har hatt gleden av å være tilknyttet denne klubben i mange år. Det har vært et utrolig fint miljø i vakre omgivelser. Klubbens ambisjoner har i alle år vært å bli en av Norges ledende tennisklubber. Denne ambisjonen har aldri blitt oppfylt – fordi vi ikke har hatt innendørshall.

De første hallprosjektene startet på 70-tallet, og det har vært mange ulike forslag frem til et stykke ut på 90-tallet. Ingen av forslagene fikk tilstrekkelig tilslutning på årsmøtene.

Dagens drift viser at det er mulig å drive med overskudd. Et 6-baners innendørsanlegg vil gjøre økonomien enda sterkere, og jeg er glad for at dette er klubbens ambisjon. Den foreslåtte løsning vil også sikre at det anlegg som bygges blir vedlikeholdt i årene fremover.

Vi kan mimre over det vakre vi har hatt. Jeg har kanskje 10 år igjen på banene, og ser gjerne at OTK med nytt anlegg blir ledende i norsk tennis. (Det blir plass til grønn plen på det nye anlegget også!)

Svenskene sier at tennis er en innendørsidrett her i Norden, og da er den foreslåtte løsning riktig for OTK.

Det vi har hatt vil jeg ikke glemme, men jeg unner de kommende ambisiøse rekruttene å få mulighet til å nå sine mål. Jeg nådde mine mål i femkamp, de kan nå det i tennis. Jeg ber mine jevnaldrende å se dette på samme måte, gi slipp på det som har vært, og la den nye generasjonen slippe til!