Hallprosjektet – intervju 6

Frøydis Forberg har vært OTK-medlem siden 1975, og har vært aktiv i mange roller i klubben. Hun var konkurransespiller de 10 første årene, hun var trener på 80 og 90-tallet, sittet i flere styrer, vært klubbsekretær, forelder til aktiv konkurransespiller – og nå er hun mosjonist. Frøydis var landslagspiller i ca. 10 år og hun har 6 NM-titler i forskjellige klasser.

Frøydis – hvordan synes du klubben og anlegget fungerer i dag?

De nye play clay-banene er utmerket – men man må ha gode grussko! Nettsiden og kommunikasjon fra klubben har blitt stadig bedre. Et irritasjonsmoment er medlemmer som ikke avbooker baner når de bestemmer seg for å ikke spille på booket tid.

Styret foreslår å utvikle og selge et boligprosjekt på bane 11/12 for å finansiere ny tennishall. Hvordan stiller du deg til dette?

Jeg synes dette er en sjanse man må gripe nå. Hvis vi velger å ikke bygge på bane 11 og 12 og utnytte den økonomiske fordelen det gir, så risikerer vi at kommunen overkjører oss og regulerer hele tomten til idrettsformål. Da er fremtidig økonomisk handlefrihet sterkt begrenset. Nå har vi muligheten til å bytte bort to utebaner mot en 6-baners permanent hall. Det er også viktig at den kapitalen som skapes som en følge av disse prosjektene blir sikret for fremtiden – f.eks. ved å opprette et fond med eget styre

Hallprosjektet – Intervju 5

Terje Gimming var formann i OTK på slutten av 80-tallet/begynnelsen av 90-tallet, og var en drivende kraft bak hallprosjektet som styret i klubben jobbet med. Planene inneholdt en 4-baners hall som skulle kobles sammen med det eksisterende klubbhuset. Hallprosjektet var en integrert del av sports og anleggsplan for OTK hvor målet var å re-etablere OTK som en ledende konkurranseklubb i Norge. Planen og hallprosjektet fikk ikke nødvendig flertall på ekstraordinær generalforsamling i 1991.

Terje har jobbet som rådgivende ingeniør i byggeteknikk i sin yrkeskarriere, en god del av tiden i utviklingsland. Terje og familien har vært OTK-medlemmer siden slutten av 70-tallet.

Terje – hvordan synes du klubben og anlegget fungerer i dag?

Jeg synes klubbens styre og administrasjon gjør en utmerket jobb med å styre klubben. Ute-anlegget er helt topp, med fantastiske baner, nye gjerder og murer. Noen klager på glatte baner, men jeg har ikke vært plaget av dette.

Styret foreslår å utvikle og selge et boligprosjekt på bane 11/12 for å finansiere ny tennishall. Hvordan stiller du deg til dette?

Jeg synes dette er den riktige løsningen for klubben. Jeg synes at både centercourt og bane 12 bør inngå i ett boligprosjekt. Dette for å få til et effektivt prosjekt med betydelig størrelse og inntekt. Inntekten til klubben fra utvikling av tomten til bane 12 alene vil bli mye mindre effektivt i forhold til arealet som avstås. Jeg har fulgt nøye med i byutviklingen i Oslo i alle år, og trendene går klart i retning av fortetning og høyere bygg. Planene for Skøyen-området er jo helt klart et skritt i denne retningen. Et OTK med gammelt klubbhus og boble 20 år fra nå vil være en anakronisme. Jeg tror et moderne og kompakt anlegg med delvis nedgravd 6-baners tennishall, 5 baner på taket og 4 andre utebaner med centercourt på bane 4 er et godt svar på utviklingen i byen.

Hallprosjektet – intervju 4

Hallprosjektet – intervju 4

Felix Magnus er trener (har NTFs trener 2-kurs) på deltid hos OTK (parallelt med legestudier) og har vært aktiv konkurransespiller for OTK siden han var 7 år. Felix har vært trofast OTK-medlem i 21 år!

Felix – hvordan trives du som trener og spiller hos OTK?

Som trener møter man så utrolig mange flotte medlemmer som man aldri ville truffet hvis man bare var spiller. Som spiller trives jeg med at OTK har så mange interesserte og aktive spillere – det er alltid noen man kan ringe og avtale spill med.

Jeg synes klubben har et bra tilbud til kursdeltakere med gode gruppestørrelser. Alle klubber kan forbedre seg, og jeg ser frem til at OTK blir enda flinkere til å strømlinjeforme treningsplanene og utvikle samarbeidet mellom trenerne.

Klubben har fantastiske utebaner, men vintersesongen er slitsom. Bobla har sine utfordringer med lys og temperatur, og banene er slitne (og for korte !). Det er trist for medlemmene at det er så vanskelig å få spille utenom kurstiden.

Styret foreslår å utvikle og selge et boligprosjekt på bane 11/12 for å finansiere ny tennishall. Hvordan stiller du deg til dette?

Dette er et vanskelig tema, jeg har som sagt vært klubbmedlem i over 20 år – og har et forhold til det eksisterende anlegget. Centercourten ble jo fin etter at de nye tribunene kom på plass – men noe av sjarmen ble dessverre borte!

Slik den nye hallen er planlagt vil jo klubbens sentrum samles rundt hallen og bane 4-6-8, og da blir det jo fint med en ny centercourt på bane 4.

Det er litt leit å selge «arvesølvet», men når alternativet er en klubb med høye kontingenter, høye kurs og leiepriser og høye priser for privattimer – noe som kan presse ut de uten god økonomi – da synes jeg salg og utvikling er en bedre løsning.

Hallprosjektet – intervju 2

Hallprosjektet – intervju 2

Oslo Tennisklubb har jobbet mot ny tennishall siden 1980-tallet, men av forskjellige grunner står klubben fortsatt med et slitt klubbhus og en tre-baners boble. Dagens styre har arbeidet målbevisst mot ny hall siden 2012, og nå er det mye som tyder på at klubben endelig skal få denne på plass i løpet av de neste 2 årene.

Edvard Raastad er en av norsk tennis’ «grand old men». Edvard har mer enn 20 NM-titler i forskjellige klasser, han har vært landslagsspiller og Davis Cup-kaptein. Han har den høyeste trenerutdanningen som verdens største tennistrener-organisasjon PTR gir: «International Master Professional». Edvard har vært medlem i OTK siden 1958 og ble tildelt klubbens gullmerke i 2014.

Edvard – du er fortsatt levende opptatt av Oslo Tennisklubb, og fungerer fortsatt som trener for mange av våre medlemmer. Du har vært medlem i OTK i snart 60 år – hva savner du i dagens OTK?

Jeg synes dagens OTK har et glimrende tilbud til mosjonister på alle nivåer, bl.a. takket være meget gode trenere. På grunn av manglende banekapasitet på vinteren har klubben ikke kunnet drive individuell tilpasset spillerutvikling av de beste og nest beste spillerne, og som en konsekvens trener ikke disse hos OTK. Jeg forstår og aksepterer at styret har valgt å prioritere økonomien i en fase hvor klubbens fokus er å få på plass en ny innendørshall. Skal vi klare å gi et godt tilbud til de beste er vi nødt til å øke vinterkapasiteten kraftig.

Mitt ønske er at «nye» OTK med ny hall vil bli et sted hvor medlemmer føler tilhørighet og kan bygge langvarige sportslige og sosiale relasjoner.

Styret anbefaler å utvikle og selge et boligprosjekt på bane 11 og 12 for å finansiere ny tennishall. I prosessen er det foreslått å flytte centercourten fra bane 11 til bane 4. Hva synes du om dette?

Jeg har all mulig respekt for de av våre medlemmer som mener at vi selger arvesølvet, og for hvem bane 11 har en spesiell plass i klubbens historie. Imidlertid tror jeg at styrets anbefaling er den beste for klubben på lang sikt, og jeg har full tillit til styret og administrasjonens kompetanse når det gjelder økonomi. Jeg tror også bane 4 som ny centercourt kan bli en god løsning da den er i sentrum av det nye anlegget.

Julen – åpningstider og priser

Julen – åpningstider og priser

Administrasjonen er åpen alle arbeidsdager i førjulen og romjulen mellom 09:00 og 16:00

Bobla har vanlige åpningstider i julen, 7-23 på hverdager, 8-21 på helge og helligdager

Spesialpriser i perioden 22/12-1/1: 150,- pr. banetime, uansett tid!

Ny oppdatering hallprosjektet

Ny oppdatering hallprosjektet

Som tidligere informert må Oslo Tennisklubb omregulere tomten for å kunne søke om tillatelse til å bygge ny tennishall. Denne prosessen er vel underveis, og 21/11 var frist for offentlige etater, naboer og øvrige interessenter til å gi sine kommentarer til det fremlagte reguleringsforslaget. Saken kan du følge her: http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=201404812 .

Bemerkningene som har kommet inn fordeler seg i hovedsak på områdene støy, trafikk, størrelse og høyde på tennishallen og på boligprosjektet.

Den 9/12 skal OTK møte Plan og bygningsetaten til såkalt bemerkningsmøte hvor man blir enige om hvilke bemerkninger som skal tas til følge eller ikke.

Målet er at endelig planforslag sendes til politisk behandling våren 2017.