Hallprosjektet – Intervju 5

Terje Gimming var formann i OTK på slutten av 80-tallet/begynnelsen av 90-tallet, og var en drivende kraft bak hallprosjektet som styret i klubben jobbet med. Planene inneholdt en 4-baners hall som skulle kobles sammen med det eksisterende klubbhuset. Hallprosjektet var en integrert del av sports og anleggsplan for OTK hvor målet var å re-etablere OTK som en ledende konkurranseklubb i Norge. Planen og hallprosjektet fikk ikke nødvendig flertall på ekstraordinær generalforsamling i 1991.

Terje har jobbet som rådgivende ingeniør i byggeteknikk i sin yrkeskarriere, en god del av tiden i utviklingsland. Terje og familien har vært OTK-medlemmer siden slutten av 70-tallet.

Terje – hvordan synes du klubben og anlegget fungerer i dag?

Jeg synes klubbens styre og administrasjon gjør en utmerket jobb med å styre klubben. Ute-anlegget er helt topp, med fantastiske baner, nye gjerder og murer. Noen klager på glatte baner, men jeg har ikke vært plaget av dette.

Styret foreslår å utvikle og selge et boligprosjekt på bane 11/12 for å finansiere ny tennishall. Hvordan stiller du deg til dette?

Jeg synes dette er den riktige løsningen for klubben. Jeg synes at både centercourt og bane 12 bør inngå i ett boligprosjekt. Dette for å få til et effektivt prosjekt med betydelig størrelse og inntekt. Inntekten til klubben fra utvikling av tomten til bane 12 alene vil bli mye mindre effektivt i forhold til arealet som avstås. Jeg har fulgt nøye med i byutviklingen i Oslo i alle år, og trendene går klart i retning av fortetning og høyere bygg. Planene for Skøyen-området er jo helt klart et skritt i denne retningen. Et OTK med gammelt klubbhus og boble 20 år fra nå vil være en anakronisme. Jeg tror et moderne og kompakt anlegg med delvis nedgravd 6-baners tennishall, 5 baner på taket og 4 andre utebaner med centercourt på bane 4 er et godt svar på utviklingen i byen.