Hallprosjektet – intervju 6

Frøydis Forberg har vært OTK-medlem siden 1975, og har vært aktiv i mange roller i klubben. Hun var konkurransespiller de 10 første årene, hun var trener på 80 og 90-tallet, sittet i flere styrer, vært klubbsekretær, forelder til aktiv konkurransespiller – og nå er hun mosjonist. Frøydis var landslagspiller i ca. 10 år og hun har 6 NM-titler i forskjellige klasser.

Frøydis – hvordan synes du klubben og anlegget fungerer i dag?

De nye play clay-banene er utmerket – men man må ha gode grussko! Nettsiden og kommunikasjon fra klubben har blitt stadig bedre. Et irritasjonsmoment er medlemmer som ikke avbooker baner når de bestemmer seg for å ikke spille på booket tid.

Styret foreslår å utvikle og selge et boligprosjekt på bane 11/12 for å finansiere ny tennishall. Hvordan stiller du deg til dette?

Jeg synes dette er en sjanse man må gripe nå. Hvis vi velger å ikke bygge på bane 11 og 12 og utnytte den økonomiske fordelen det gir, så risikerer vi at kommunen overkjører oss og regulerer hele tomten til idrettsformål. Da er fremtidig økonomisk handlefrihet sterkt begrenset. Nå har vi muligheten til å bytte bort to utebaner mot en 6-baners permanent hall. Det er også viktig at den kapitalen som skapes som en følge av disse prosjektene blir sikret for fremtiden – f.eks. ved å opprette et fond med eget styre