Årsmøte i Oslo Tennisklubb

Årsmøte i Oslo Tennisklubb

Til medlemmene i Oslo Tennisklubb

Oslo, 29. februar 2016

Innkalling til årsmøte i Oslo Tennisklubb

 

Styret innkaller herved til årsmøte i Oslo Tennisklubb.

Årsmøtet avholdes torsdag den 28. april 2016 klokken 19:00 i klubbens lokaler i Hyllveien 5.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 14. april til Postboks 15 Skøyen, 0212 Oslo eller til post@oslotk.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.oslotk.no, og på klubbens kontor i Hyllveien 5.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Oslo TKs lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

 

 

 

Med vennlig hilsen

styret