Hallprosjektet – intervju nr. 11

Hallprosjektet – intervju nr. 11

Jan Frode Andersen har vært styremedlem i OTK siden september 2012. Han er utdannet siviløkonom, og har hatt en rekke utfordrende stillinger i næringslivet. Jan Frode er en av Norges beste tennisspillere gjennom tidene, på det høyeste rangert som nr. 135 i verden (ATP). Han har kun spilt ett senior-NM som proff og er Norgesmester i single og double fra 2005 (tapte kun 6 games!). Han var lagkaptein for OTK-laget som ble Norgesmestre for lag i 2012. Jan Frode har vært OTK-medlem siden 1997.

Jan Frode – hvorfor er kompetanse og kontinuitet så viktig i styresammenheng i idrettsklubber?

Jeg har vært medlem i OTK i 20 år, og føler at klubben i lange perioder har hatt manglende kontinuitet og kompetanse i styret, noe som har ført til at klubben har manglet en klar strategi og har lidd av for mange utskiftinger i trenerstab og administrasjonsleddet. Jeg har hatt gleden av å jobbe med Arild, Haakon og Ketil i 4 ½ år i styresammenheng, noe som har vært helt kritisk i utforming og oppfølging av klubbens strategi. Vi valgte et sterkere breddefokus med fokus på sunn drift og årlige avsetninger til et vedlikeholdsfond slik at OTK aldri igjen skulle komme i en situasjon hvor klubben måtte foreta et brannsalg slik som i 2011. Vi satte oss samtidig tre overordnede mål da vi gikk inn i styret: oppgradere uteanlegget, bygge en ny organisasjon og bygge ny tennishall. At vi har greid å rekruttere og beholde Michael, Jan, og Reidar i denne perioden har gitt medlemmene en fantastisk kursopplevelse og topp service og de beste økonomiske resultatene i klubbens historie. Med dagens økonomiske resultater hadde klubben aldri måtte foreta det brannsalget av bane 10 som klubben foretok i 2011.

Styret har foreslått å utvikle og selge bane 11/12 og minitennisbanene for å finansiere hallprosjektet. Hvorfor synes dere dette er den beste løsningen for OTK?

Som styremedlem anser jeg det som min hovedoppgave å forvalte klubbens verdier på en forsvarlig måte. Når forskjellen på et salg av bane 11/12/mini og salg av kun bane 12/mini er på minimum 70 millioner kroner, og når jeg mener at idrettslag ikke bør ha noe særlig gjeld – så sier det seg selv at et nytt billigsalg eller pantsettelse er en dårlig løsning.

Jeg har alltid ment at centercourten er feilplassert, den burde ha ligget nærmere klubbhuset for å skape en mer helhetlig sosial mingleplass. Med styrets forslag til løsning med flytting av center til dagens bane 4 vil arealutnyttelsen bli optimal.

Salget av bane 11/12/mini gjør at vi får Nordens fineste tennisanlegg med hele 15 baner og hvor vi tripler innendørskapasiteten. Hallen blir delvis nedgravd for å være i pakt med omgivelsene. Anlegget og klubben vil være gjeldfritt (og ha betydelig egenkapital), noe som betyr at klubbens økonomi er sikret til evig tid og som samtidig betyr at vi vil kunne holde meget konkurransedyktige priser og et topp vedlikeholdt anlegg til enhver tid. Dette vil gjøre oss istand til å være en attraktiv møteplass som kan ta vare på både bredde og topp.

NTF har i sine handlingsplaner de siste 30-40 år hatt det som sin hovedprioritet å bidra til å bygge nye permanente tennishaller. Likevel har det kun blitt bygget 1 hall med 4 baner i Oslo kommune de siste 23 årene på tross av at Oslo i samme periode har vokst med 200 000 innbyggere. Nå har vi mulighet til å gjøre noe med den statistikken!