Almannastevning

Almannastevning

Oslo Tennisklubb har fått samtykke av Kommunal – og moderniseringsdepartementet til å benytte en almannastevning i forbindelse med sak som gjelder skjønn for fastsettelse av erstatning til rettighetshavere ved ekspropriasjon av negativ strøksservitutt på OTKs eiendom gnr 3 bnr 154 i Oslo Kommune

Les stevningen her