Resultater Club Challenge 2022

Resultater Club Challenge 2022

Club Challenge 2022 is finally finished, and here are the results:

Men’s single advanced:
Winner: Isaac Jemielita
Runner up: Erik Solberg 

Men’s single intermediate:
Winner: Stig Økland
Runner up: Ionut-Razvan Cocanu

Women’s single advanced: 
Winner: Linda Sicilia
Runner up: Cecilie Due

Women’s single intermediate:
Winner: Birgitte Schiøth
Runner up: Eriko Maekawa

Double:
Winners: Linda Sicilia and Vidar Munkvold
Runners up: Marit og Morten Halle

Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Oslo Tennisklubb innkaller til ekstraordinært årsmøte torsdag 24. november kl. 19:00 i peisestuen i klubbhuset.

Saksliste:

 1. Godkjenning av stemmeberettigede
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Godkjenning av saksliste
 4. Valg av møteleder
 5. Valg av referent og 2 medlemmer til å undertegne protokollen
 6. Protokoll fra ekstraordinært møte i OTK’s Råd 8/11-2022
 7. Statusrapport Hallprosjektet
 8. Fullmakt til å pantsette eiendom for å ta opp lån for å finansiere ny hall. Forslag til vedtakstekst:
  1. «Styret gis fullmakt til å ta opp et kortsiktig lån på inntil 115 millioner kroner pluss en driftskreditt på inntil 10 millioner kroner, som etter momsrefusjon omgjøres til et langsiktig lån på inntil 50 millioner kroner pluss en driftskreditt på inntil 10 millioner kroner for å finansiere bygging av ny tennishall med klubbhus. Styret gis også fullmakt til å pantsette klubbens eiendom, gnr. 3 bnr. 154 i Oslo, som sikkerhet for lån og driftskreditt.»
  2. «Styret gis fullmakt til å selge den del av tennishallen som er satt av til parkeringsformål for å finansiere bygging av ny tennishall med klubbhus»

Resultater fra norgesmesterskapene utendørs 2022

Resultater fra norgesmesterskapene utendørs 2022

Landsturneringen u 12 på Asker

 • Margrete Berg: vinner single hoved, F double, F mixed
 • Henrik Bråthen Bergh: QF single hoved, SF double, F mixed
 • Iver Olai Bøe Innseth: QF single hoved, QF double
 • Henrik Aamann: 2r single hoved, SF double
 • Noah Hjorteland: QF single hoved, 2r double, SF mixed
 • Lucie Hofer Næss: SF single hoved, F double, SF mixed
 • August Heireith Carlsson: 1r single hoved

NM junior

 • Olav Berg: vinner single u14, QF double

NM senior

 • Matias Corvino: 2r kval single
 • Mirza Koristovic: 1r single
 • Kristoffer Ståhlbrand: 1r single, 1r double, vinner mixed
 • Nikolas Tvedt: QF single, F double
 • Casper Christensen: F single
 • Ole Tinius Stave Lepsøe: 2r single, F double, F mixed
 • Ole-Jacob Meum: QF double
 • Sebastian Meum: QF double
 • Jacob Grøner: vinner double
 • Jenny Stray Spetalen: F mixed
 • Emma Flood: 1r double

NM veteran

 • Matias Corvino: SF single 30/35
 • Gro Worren: vinner mixed 35/40/45
 • Cesar Ducasse: 1r single 40
 • Birgitte Schiøth: 1r single 40/45
 • Katrine Krogvig: SF single 55, SF double 50/55, QF mixed 50/55
 • Frøydis Forberg: SF single 55, 1r mixed 50/55
 • Thomas Barfoed: 2r single 55, SF double 55, QF mixed 50/55
 • Hans Christian Grøner: QF single 60, SF double 60/65
 • Erik Wibe: SF single 85/90

Klubbmesterskapet 2022

Klubbmesterskapet 2022

OTK inviterer til årets klubbmesterskap fredag 26. august – søndag 28. august

Det er mulig å melde seg på i følgende klasser:

Single

Gutter og jenter single 10 år og under
Gutter single 12 år og under
Jenter single 12 år og under
Gutter single 16 år og under
Jenter single 16 år og under
Herrer single
Damer single
Herrer single 50 år og over
Damer single 50 år og over

Double

Double gutter og jenter under 12 år (gutter og jenter kan spille sammen)
Double gutter og jenter under 16 år (gutter og jenter kan spille sammen)
Herrer double
Damer double
Mixed double

Det må være minimum 4 deltakere i en klasse.

Man kan delta i max tre klasser.

Påmelding på mail til post@oslotk.no innen 18/8. Kun medlemmer kan delta. Oppgi navn, ønskede klasser, eventuelle partnere

Deltakeravgift 100,- i single, 50,- pr. spiller i double blir fakturert.

OTK invites you to the club championship Friday 26 August – Sunday 28 August.

See classes above

Minimum 4 players per class.

You can participate in up to 3 classes.

Sign-uo by mail to post@oslotk.no no later than August 18. Members only. We need name, classes you want to participate in, playing partners

Fee of 100,- in single, 50,- per player in double will be invoiced.

OTK er norgesmestre for herrer lag!

OTK er norgesmestre for herrer lag!

OTK slo Paradis TK 5-2 på hjemmebane foran et entusiastisk publikum, og tok sin tredje NM-tittel på 2000-tallet. På OTKs lag har Casper Christensen, Peter August Anker, Ole Tinius Stave Lepsøe, Kristoffer Ståhlbrand, Jacob Grøner, Adrian Forberg Skogeng, Christoffer Greve, Mirza Koristovic, Tomas Hanzlik, Lars Hjarrand og Benjamin Agdestein spilt. Adrian Forberg Skogeng er lagets kaptein.

OTKs damer måtte dessverre se seg slått av Heming 6-1. På damelaget har Caroline Rohde-Moe, Andrea Raaholt, Emma Flood, Vivienne Iordache, Kately Ching, Camilla Sjuve, Frøydis Forberg, Gro Worren, Kristina Persson, Camilla Lyng-Jørgensen og Monica Romera spilt. CAroline Rohde-Moe er lagets kaptein.

Finaler NM lag

Finaler NM lag

Oslo Tennisklubb har kommet til finalen i NM lag – både i dame og herreklassen.

Søndag 12/6 kl 12:00 spiller damene borte mot Heming, mens herrene spiller hjemme på Madserud mot Paradis. Vi håper mange medlemmer kommer til Madserud for å heie guttene frem til NM-tittelen – eller drar til Heming og støtter jentene!

For damene har følgende spillere brakt oss frem til finalen: Caroline Rohde-Moe (kaptein), Andrea Raaholt, Emma Flood, Vivienne Iordache, Katelyn Ching, Frøydis Forberg, Camilla Sjuve, Kristina Persson, Monica Romero, Gro Worren og Camilla Lyng-Jørgensen

For herrene er det: Adrian Forberg Skogeng (kaptein), Casper Christensen, Peter August Anker, Ole Tinius Stave Lepsøe, Kristoffer Ståhlbrand, Jacob Grøner, Christoffer Greve, Mirza Koristovic, Tomas Hanzlik, Benjamin Agdestein og Lars Hjarrand

Vi har åpen kafe fra ca. 12:00, og selger vafler, kaffe, is og muffins.

PICKLEBALL AT OTK

PICKLEBALL AT OTK

Come and try on Saturday, 11.6.2022, at 18:00, in Oslo Tennisklubb.
Free play, a clinic with certified coaches, and a great time!

Pickleball is the fastest-growing sport in America

Pickleball is a paddle sport with combined elements of tennis, badminton and ping pong, and played on a doubles badminton court. The net is similar to a tennis net, but is two inches lower. The game is played with a hard paddle that is similar to table tennis and usually made up of graphite or composite. The ball is comparable to a Wiffle ball.

The game can be played in either singles’ or doubles’ matches.

Pickleball grew in 2020 to 4.2 million players in the US, an incredible growth rate of 21.3% from 2019 per the Sports & Fitness Industry Association’s (SFIA) 2020 Pickleball Participant Report, released in Feb. 2021.

Pickleball is for everyone, and it’s a great family sport, too. “Anyone can play, from eight-year olds up to 100-year olds,” “It’s great for hand-eye coordination for younger kids.”

Health Benefits

Since pickleball moves at a slower pace than tennis, it’s easier on the joints while also improving balance, coordination and agility. This makes it a wonderful choice for those who have had injuries in the past, or former tennis players looking for a gentler alternative.

For new players, the basics of the sport are easy to learn. Typically, one session of three or four games is all that it takes.

Playing pickleball can boost your mood and overall mental health, you burn calories, and fewer injuries occur due to the low impact nature of the game. Pickleball specifically works on your balance and agility while it also offers the same benefits of other regular exercise. These include reducing your risk of heart attack and chronic disease, toning your muscles and increasing your energy.

Most of all, pickleball is a social sport where you will create friendship anywhere you play.

Join us! We play every Friday at 7 pm

Building values turnering

Building values turnering

OTK inviterer alle barn i rød, oransje, grønn og gul til å delta i vår «Building Values» tennis-turnering den 11. June. Gratis vafler til barna etter spill. Foreldre kan se barna spille i bobla. Alle gruppene spiller samme dag. Vi har allerede sendt invitasjoner via SPond, så du kan registrere deltakelse direkte der. Vi håper å se så mange som mulige av dere den 12!

Årsmøtet 2022 – dokumentasjon

Årsmøtet 2022 – dokumentasjon

Årsmøtet 2022 avholdes onsdag 30. mars klokken 19:00 i peisestuen til Oslo Tennisklubb, Jonsrudveien 6

I sakslisten under er det mulig å trykke på enkelte av punktene for å få frem ytterligere dokumentasjon

Saksliste

 1. Godkjenning av stemmeberettigede
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Godkjenning av saksliste
 4. Valg av møteleder
 5. Valg av referent og 2 medlemmer til å undertegne protokollen
 6. Protokoll fra møte i OTK’s Råd 2022
 7. Styrets Årsberetning 2021
 8. Årsregnskap 2021, noter, og revisors beretning
 9. Kontrollkomiteens rapport
 10. Styrets reviderte forslag til medlemskontingenter 2022 og forslag til medlemskontingenter 2023
 11. Budsjett 2022
 12. Engasjere revisor til å revidere klubbens regnskap
 13. Innkomne forslag
 14. Valg
  1. Styrets leder
  2. Styrets nestleder
  3. Minst 2 styremedlemmer
  4. 1 Varamedlem
  5. Kontrollkomite
  6. Valgkomite
  7. Rådsmedlemmer
 15. Fullmakt til styret for valg av representanter til ting og andre organisasjonsledd
 16. Æresmedlemskap

———————————————————————–

Etter årsmøtet informeres det om hallprosjektet

Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Kun medlemmer over 15 år som har betalt årets kontingent har stemmerett.

Årsmøtedokumenter vil være tilgjengelig hos daglig leder og på OTKs hjemmeside senest 23. mars.