Bobleregler

Bobleregler

Vi strammer inn på reglene i bobla:

 • bytt til tennissko i bobla – ikke spill på banene med sko du har hatt på ute. Det nye dekket blir fortere slitt hvis spillerne drar grus og skitt inn på banene
 • ikke gå inn på banen før hel time – det er svært irriterende at spillere krysser baner og sitter på benken 5-10 minutter før hel time

Høstkurset er fullt

Høstkurset er fullt

Interessen for høstens kurs har slått alle rekorder, og det finnes nesten ingen ledige plasser. Vi har noe ledig i røde grupper, og vi har noen ytterst få plasser ledig mellom 07:00 og 10:00 for voksenkursene.

Ingen camp i høstferien(uke 40)

Ingen camp i høstferien(uke 40)

Det blir dessverre ingen camp i høstferien(uke 40). Den gode nyheten er at vi legger et nytt lag på tennisdekket i uke 40!Det er mange arbeidsdager i julen, og vi tilbyr camp i uke 51 (mandag 20 – onsdag 22) for både barn og voksne

OTK norgesmestre 2021 utendørs

OTK norgesmestre 2021 utendørs

OTK spillere har deltatt i landsturneringen under 12, NM junior, NM senior og NM veteran, og noen norgesmestre har det blitt:

Senior

Double herrer: Ole Tinius Stave Lepsøe og Nikolas Tvedt

Veteran

Damer single 40+: Lauren Pedersen
Damer double 35/40/45: Lauren Pedersen og Gro Worren
Damer double 60/65/70: Frøydis Forberg
Herrer double 50+: Christian Berg og Fredrik Kjus (OTK-medlem, representerer Stabekk)
Herrer double 80+: Per Wright
Mixed double 60/65: Frøydis Forberg
Mixed double 85: Erik Wibe og Heilwig von Heyden

NM junior

Single herrer u19: Ole Tinius Stave Lepsøe

Resultater klubbmesterskapet 2021

Resultater klubbmesterskapet 2021

Fantastiske værforhold og god stemning på OTK, rundt 80 deltakere.

Resultater:
Herrer single: Aksel Gundersen slo Erik Markman 4/2 4/2 i finalen
Damer single: Lea Koljenovic slo Hermine Dahle 4/1 4/0 i finalen
Double herrer: Erik og Jan Frode Andersen slo Ole-Jacob Meum og Reidar Nilsen 3/4(3) 4/1 4/2 i finalen
Mixed double: Margrete Berg og Axel Lundby Eskeland slo Jan-Erik Dæhli og Cecilie Due 4/0 4/2 i finalen
Single u10 år: Georg Rothman slo Mats Aamann 4/1 4/1 i finalen
Single u12: Jonas Kvande slo Erik Lundby Eskeland 4/1 4/0 i finalen
Single u16: Lea Koljenovic slo Axel Lundby Eskeland 4/1 4/0 i finalen
Herre single 50+: Jacob Aars-Rynning slo Morten Halle 2/4 4/1 4/0
Juniordouble: Felix Næss og Uno Udnæs slo Erik Lundby Eskeland og August Carlsson 4/0 4/0 i finalen
Damedouble: Monica Guillen og Liv Marit Lundby slo Marte de Picciotto og Gunvor Thorsen 4/1 2/4 4/2 i finalen

Coronavirus – regler på OTK f.o.m. 1. september

Coronavirus – regler på OTK f.o.m. 1. september

Økende smittespredning i samfunnet gjør at klubben må stramme inn på reglene igjen 

Hvem kan spille?

 • alle klubbens medlemmer kan booke baner og spille 
 • alle kursdeltakere (voksne og barn) kan spille
 • man kan være inntil 4 spillere på en privattime

Generelt

 1. Ingen med symptomer på Covid-19-infeksjon, inkludert feber, luftveis-symptomer eller andre symptomer som kan gi mistanke om Covid-19-infeksjon, kan spille eller oppholde seg på anlegg tilknyttet OTK før avklart av lege mtp Covid-19-infeksjon
 2. Ingen personer med tidligere påvist Covid-19-infeksjon kan spille eller oppholde seg på anlegg tilknyttet OTK før friskmeldt av lege
 3. Ingen personer med pålagt hjemme-isolering eller -karantene kan spille eller oppholde seg på anlegg tilknyttet OTK før perioden er gått ut
 4. Vanlige smittevernsregler gjelder med ingen fysisk berøring (gjelder alltid og også utenfor OTK sitt anlegg), hyppig håndvask og 1 meter avstand (utenom innad i husstand)

Spill på banene:

 • Alle kurs, privattimer, lag-trening og vanlige banebookinger skal avslutte spill 5 minutter før hel tid. Baller plukkes opp, og man skal være ute av banen før hel time. På bane 1 og 2 skal man ha tid til å koste banen, børste linjene og vanne.
 • Alle som skal inn på banen – uansett aktivitet – skal vente til hel time med å gå inn
 • Det er mulig å vente oppe i peisestuen i klubbhuset hvis man kommer tidlig

Klubbmesterskapet 2021

Klubbmesterskapet 2021

OTK inviterer til årets klubbmesterskap fredag 27. august – søndag 29. august

Det er mulig å melde seg på i følgende klasser:

Single

Gutter og jenter single 10 år og under
Gutter single 12 år og under
Jenter single 12 år og under
Gutter single 16 år og under
Jenter single 16 år og under
Herrer single
Damer single
Herrer single 50 år og over
Damer single 50 år og over

Double

Double gutter og jenter under 12 år (gutter og jenter kan spille sammen)
Double gutter og jenter under 16 år (gutter og jenter kan spille sammen)
Herrer double
Damer double
Mixed double

Det må være minimum 4 deltakere i en klasse.

Man kan delta i max tre klasser.

Påmelding på mail til post@oslotk.no innen 19/8. Kun medlemmer kan delta. Oppgi navn, ønskede klasser, eventuelle partnere

Deltakeravgift 100,- i single, 50,- pr. spiller i double blir fakturert.

OTK invites you to the club championship Friday 27 August – Sunday 29 August.

See classes above

Minimum 4 players per class.

You can participate in up to 3 classes.

Sign-uo by mail to post@oslotk.no no later than August 19. Members only. We need name, classes you want to participate in, playing partners

Fee of 100,- in single, 50,- per player in double will be invoiced.

Almannastevning

Almannastevning

Oslo Tennisklubb har fått samtykke av Kommunal – og moderniseringsdepartementet til å benytte en almannastevning i forbindelse med sak som gjelder skjønn for fastsettelse av erstatning til rettighetshavere ved ekspropriasjon av negativ strøksservitutt på OTKs eiendom gnr 3 bnr 154 i Oslo Kommune

Les stevningen her

Årsmøtet 2021 – dokumentasjon

Årsmøtet 2021 – dokumentasjon

Årsmøtet 2021 avholdes tirsdag 22. juni klokken 19:00 i Skøyen kirkes menighetssal, Skøyenveien 43.

I sakslisten under er det mulig å trykke på enkelte av punktene for å få frem ytterligere dokumentasjon

Saksliste

 1. Godkjenning av stemmeberettigede
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Godkjenning av saksliste
 4. Valg av møteleder
 5. Valg av referent og 2 medlemmer til å undertegne protokollen
 6. Protokoll fra møte i OTK’s Råd 2021
 7. Styrets Årsberetning 2020
 8. Årsregnskap 2020, noter, og revisors beretning
 9. Kontrollkomiteens rapport
 10. Styrets forslag til medlemskontingenter 2022
 11. Budsjett 2021
 12. Engasjere revisor til å revidere klubbens regnskap
 13. Innkomne forslag
 14. Forslag til vedtektsendring
 15. Valg
  1. Styrets leder
  2. Styrets nestleder
  3. Minst 2 styremedlemmer
  4. 1 Varamedlem
  5. Kontrollkomite
  6. Valgkomite
  7. Rådsmedlemmer
 16. Fullmakt til styret for valg av representanter til ting og andre organisasjonsledd

————————————————————-

Etter årsmøtet orienteres det om hallsaken

Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Kun medlemmer over 15 år som har betalt årets kontingent har stemmerett.

Årsmøtedokumenter vil være tilgjengelig hos daglig leder og på OTKs hjemmeside senest 15. juni.

Av smittevernshensyn ønsker vi at alle som skal delta på årsmøtet sender en mail til post@oslotk.no senest 21/6 og informerer at de skal delta.