Almannastevning

Almannastevning

Oslo Tennisklubb har fått samtykke av Kommunal – og moderniseringsdepartementet til å benytte en almannastevning i forbindelse med sak som gjelder skjønn for fastsettelse av erstatning til rettighetshavere ved ekspropriasjon av negativ strøksservitutt på OTKs eiendom gnr 3 bnr 154 i Oslo Kommune

Les stevningen her

Årsmøtet 2021 – dokumentasjon

Årsmøtet 2021 – dokumentasjon

Årsmøtet 2021 avholdes tirsdag 22. juni klokken 19:00 i Skøyen kirkes menighetssal, Skøyenveien 43.

I sakslisten under er det mulig å trykke på enkelte av punktene for å få frem ytterligere dokumentasjon

Saksliste

 1. Godkjenning av stemmeberettigede
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Godkjenning av saksliste
 4. Valg av møteleder
 5. Valg av referent og 2 medlemmer til å undertegne protokollen
 6. Protokoll fra møte i OTK’s Råd 2021
 7. Styrets Årsberetning 2020
 8. Årsregnskap 2020, noter, og revisors beretning
 9. Kontrollkomiteens rapport
 10. Styrets forslag til medlemskontingenter 2022
 11. Budsjett 2021
 12. Engasjere revisor til å revidere klubbens regnskap
 13. Innkomne forslag
 14. Forslag til vedtektsendring
 15. Valg
  1. Styrets leder
  2. Styrets nestleder
  3. Minst 2 styremedlemmer
  4. 1 Varamedlem
  5. Kontrollkomite
  6. Valgkomite
  7. Rådsmedlemmer
 16. Fullmakt til styret for valg av representanter til ting og andre organisasjonsledd

————————————————————-

Etter årsmøtet orienteres det om hallsaken

Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Kun medlemmer over 15 år som har betalt årets kontingent har stemmerett.

Årsmøtedokumenter vil være tilgjengelig hos daglig leder og på OTKs hjemmeside senest 15. juni.

Av smittevernshensyn ønsker vi at alle som skal delta på årsmøtet sender en mail til post@oslotk.no senest 21/6 og informerer at de skal delta.

Påmelding til høstens kurs

Påmelding til høstens kurs

Påmelding er åpnet. Voksenkurs starter 16/8, barne – og ungdomskurs starter 23/8. Ikke lag en ny konto i Matchi hvis du enten er medlem, har vært på kurs hos oss eller har hatt privattimer – bruk eksisterende konto. Ta kontakt med post@oslotk.no hvis du har spørsmål.

PICKLEBALL AT OTK

PICKLEBALL AT OTK

Pickleball is the fastest-growing sport in America

Pickleball is a paddle sport with combined elements of tennis, badminton and ping pong, and played on a doubles badminton court. The net is similar to a tennis net, but is two inches lower. The game is played with a hard paddle that is similar to table tennis and usually made up of graphite or composite. The ball is comparable to a Wiffle ball.

The game can be played in either singles’ or doubles’ matches.

Pickleball grew in 2020 to 4.2 million players in the US, an incredible growth rate of 21.3% from 2019 per the Sports & Fitness Industry Association’s (SFIA) 2020 Pickleball Participant Report, released in Feb. 2021.

Pickleball is for everyone, and it’s a great family sport, too. “Anyone can play, from eight-year olds up to 100-year olds,” “It’s great for hand-eye coordination for younger kids.”

Health Benefits

Since pickleball moves at a slower pace than tennis, it’s easier on the joints while also improving balance, coordination and agility. This makes it a wonderful choice for those who have had injuries in the past, or former tennis players looking for a gentler alternative.

For new players, the basics of the sport are easy to learn. Typically, one session of three or four games is all that it takes.

Playing pickleball can boost your mood and overall mental health, you burn calories, and fewer injuries occur due to the low impact nature of the game. Pickleball specifically works on your balance and agility while it also offers the same benefits of other regular exercise. These include reducing your risk of heart attack and chronic disease, toning your muscles and increasing your energy.

Most of all, pickleball is a social sport where you will create friendship anywhere you play.

Join us! We play every Friday at 7 pm

Årsmøtet 2021 – flyttes

Årsmøtet 2021 – flyttes

Årsmøtet i OTK avholdes tirsdag 22. juni klokken 19:00 i menighetssalen i Skøyen kirke. For å kunne overholde smittevernreglene ønsker vi at alle medlemmer som ønsker å delta på årsmøtet registrer seg på mail til post@oslotk.no innen mandag 21. juni

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest tirsdag 8. juni. Eventuelle saker sendes til post@oslotk.no eller postboks 15 Skøyen, 0212 Oslo.

Spesifikt gjør vi oppmerksom på at stemmeberettigede på årsmøtet i henhold til vedtektene er medlemmer som:
1. Er over 15 år
2. Har vært medlem mer enn en måned ved årsmøtets start
3. Ikke skylder kontingent til klubben

Det er i henhold til vedtektene ikke anledning til å stille med fullmakter – kun fysisk oppmøte gir stemmerett. Det gjøres også oppmerksom på at kvalifikasjoner for stemmerett også kvalifiserer til å stille til valg/bli valgt til verv.

Saksliste og dokumentasjon vil bli lagt ut på hjemmesidene og være tilgjengelig på klubbkontoret senest 1 uke før årsmøtet.

————————————————————-

Etter årsmøtet orienteres det om hallsaken

Voksenkursene starter igjen

Voksenkursene starter igjen

Mandag 3/5 starter voksenkursene igjen, med noen få unntak. Noen av morgenkursene er redusert til 1 deltaker, og må enten kanselleres eller deltakeren må flyttes. Vi kommer tilbake til de det gjelder i morgen. De som normalt trente 21-22 starter mandag 10/5. De som trente 22-23 kommer vi tilbake til.
Vi kommer til å fakturere kursavgiften for perioden 3/5 (eller 10/5) – 20/6 i slutten av juni. Vi kommer også til å ta hensyn til timer som ble tapt på høsten i fjor når vi fakturerer.
Siden alle timer er utendørs risikerer vi at noen treninger vil gå tapt p.g.a. regn. Vi kommer til å informere om kansellerte timer på sms. Treningene foregår på bane 4, 6 og 8.

Sommercamper uke 25, 26, 31 og 32

Sommercamper uke 25, 26, 31 og 32

OTK tilbyr aktivitetscamp for barn i juni, juli og august mellom 09:00 og 17:00 hver dag. I tillegg tilbyr vi voksencamper mandag – torsdag 17:00-18:30 eller 18:30-20:00 de samme ukene . Mer informasjon og påmeldingsskjema ligger ute under «Camper «. 

Alle voksencampene er fullbooket – og vi har kun få plasser igjen i barnecampen i uke 31. Barnecampen i uke 32 er fullbooket.

NB! ingen ordinær trening disse ukene!

Vårkurs for barn og voksne

Vårkurs for barn og voksne

OTK tilbyr et ytterligere 10-ukers kurs for alle nivåer – rød, oransje, grønn, gul og voksne til forskjellige tider gjennom uken. Det er mulig å velge en eller to timer pr. uke, eller som en andre, tredje eller fjerde time for de som allerede går på kurs hos oss. Priser avhenger av alder og antall timer:

Påmelding Matchi

MINI CAMP I PÅSKEFERIEN

MINI CAMP I PÅSKEFERIEN

Med forbehold om eventuelle nye corona-restriksjoner inviterer OTK til minicamp i påskeferien (29-31 mars). Campen er for spillere født mellom 2002 og 2014. Man kan melde seg på camp i enten 3 dager og campen skal være på utebaner. Send mail til post@oslotk.no med barnets navn

Rød trener mellom 09:00 og 10:30, 1,5 timer hver dag. Pris 675,-

Oransje/Grønn/Gul trener mellom 09:00 og 13:00, 2 timer hver dag. Campen blir delt i oransje, grønne og gule grupper. Tidspunkt for hver spiller blir bestemt fredag 26/3. Pris 900,-

Endelig beslutning om det blir camp (avhenger av antall påmeldte) blir besluttet før 16:00 Fredag 26/3

Coronavirus – regler på OTK f.o.m. 3. mai

Coronavirus – regler på OTK f.o.m. 3. mai

Oslo Kommune har åpnet noe opp på smittevernreglene fra og med 3. mai. 

Hvem kan spille?

 • alle klubbens medlemmer kan booke baner og spille 
 • alle kursdeltakere (voksne og barn) kan spille
 • man kan være inntil 4 spillere på en privattime

Generelt

 1. Ingen med symptomer på Covid-19-infeksjon, inkludert feber, luftveis-symptomer eller andre symptomer som kan gi mistanke om Covid-19-infeksjon, kan spille eller oppholde seg på anlegg tilknyttet OTK før avklart av lege mtp Covid-19-infeksjon
 2. Ingen personer med tidligere påvist Covid-19-infeksjon kan spille eller oppholde seg på anlegg tilknyttet OTK før friskmeldt av lege
 3. Ingen personer med pålagt hjemme-isolering eller -karantene kan spille eller oppholde seg på anlegg tilknyttet OTK før perioden er gått ut
 4. Vanlige smittevernsregler gjelder med ingen fysisk berøring (gjelder alltid og også utenfor OTK sitt anlegg), hyppig håndvask og 1 meter avstand (utenom innad i husstand)

Spill på banene:

 • Alle kurs, privattimer, lag-trening og vanlige banebookinger skal avslutte spill 5 minutter før hel tid. Baller plukkes opp, og man skal være ute av banen før hel time. På bane 1 og 2 skal man ha tid til å koste banen, børste linjene og vanne.
 • Alle som skal inn på banen – uansett aktivitet – skal vente til hel time med å gå inn
 • Det er mulig å vente oppe i peisestuen i klubbhuset hvis man kommer tidlig