Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Oslo Tennisklubb innkaller til ekstraordinært årsmøte onsdag 20. desember kl. 18:00 i Bundebyggs møterom i 2. etasje i Brakkeriggen. Inngang fra Thorvald Erichsens vei.

Saksliste:

  1. Godkjenning av stemmeberettigede
  2. Godkjenning av innkalling
  3. Godkjenning av saksliste
  4. Valg av møteleder
  5. Valg av referent og 2 medlemmer til å undertegne protokollen
  6. Valg av ny revisor
    • OTKs valgte revisor Thore Wilhelmsen går inn i selskapet Revisorkonsult AS i løpet av 2023. Wilhelmsen fortsetter som utførende revisor for OTK, mens selve revisorberetningen må undertegnes av Revisorkonsult AS – og ny revisor må derfor velges

BUILDING VALUES TOURNAMENT

BUILDING VALUES TOURNAMENT

OTK inviterer alle barn på nivåene rød, oransje, grønn og gul til å delta i vår Building values tennisturnering. Vafler er inkludert for barn og foreldre kan se barna sine direkte på banen. Denne gangen går vi om 2 forskjellige dager. Lørdag 25. november er det tid for rødt og oransje nivå og søndag 26. november spiller vi med grønt og gult nivå. Vi har allerede sendt invitasjoner via Spond, så du kan registrere deg direkte der. Vi håper å se dere alle. 

Flere skal få mulighet til å spille tennis

Flere skal få mulighet til å spille tennis

Norges Tennisforbund i samarbeid med Kulturdepartementet og BNP Paribas har opprettet et fond på 1,4 millioner kroner som brukes til å støtte tennisdeltakelse for barn som ellers ikke har råd til å delta.

Ta kontakt med post@oslotk.no for å søke om støtte til kursdeltakelse høsten 2023/vinter og vår 2024.

Hallprosjektet

Hallprosjektet

Vi begynner å bygge i august!

 

Oslo Tennisklubb har signert avtale med entreprenørselskapet Bundebygg AS om bygging av et klubbhus og tennishall med 6 innendørsbaner og 6 på taket.

Byggetiden er beregnet til 24 måneder.

I byggetiden planlegger vi å ha 2 baner tilgjengelig på anlegget (der hvor 4, 6, 8 og 9 ligger). Banene vil være i boble om vinteren.

Vi jobber hardt med å få tak i banekapasitet andre steder i byggeperioden, og vil holde medlemmene fortløpende informert om hvordan det går. Vi har allerede fått tilgang til baner i Frognerparken fra 1/8-23, og håper å få tilsvarende eller mer i 2024.

OTK vil arrangere kurs og camper i byggeperioden, men det er mulig at noen av kursene vil finne sted andre steder enn på Madserud. Ingen vil bli plassert på kurs andre steder uten samtykke.

Følg med på hjemmesidene under Klubbinfo/Hallprosjektet – all ny informasjon vil komme her fortløpende

OTK og baner i Frognerparken – korreksjon

OTK og baner i Frognerparken – korreksjon

OTK får tilgang til baner i perioden 1. august – 30. september – ikke fra 1. mai!

OTK har fått tilgang til baner i Frognerparken i perioden 1. mai – 30. september. Banene kan bookes på vanlig måte gjennom Matchi av OTKs medlemmer. Vi har fått varierende antall baner og tider fra dag til dag, men alt ligger ute i Matchi. Dette øker banekapasiteten for medlemmene våre i en travel sommersesong, og vi håper så mange som mulig vil benytte seg av denne muligheten!

Bruttotropp-samling på OTK

Bruttotropp-samling på OTK

Fredag 21/4 fra 16:00 og lørdag 22/4 mellom 09:00 og 16:00 har Oslo Tennisklubb stilt baner til disposisjon til Norges Tennisforbund for en samling for de beste spillerne i Norge i 13-14 års alderen

Stikk innom og se i løpet av helgen og se på flinke unge spillere – kanskje er den neste Casper Ruud her ?!