Coronavirus – regler på OTK f.o.m. 1. mars

Coronavirus – regler på OTK f.o.m. 1. mars

Oslo Kommune har strammet inn på smittevernreglene fra og med 1. mars. Det anbefales ikke organisert utendørs trening for voksne over 19 år – inkludert privattimer. Voksne kan fortsatt booke baner og spille utendørs

Hvem kan spille?

I bobla:

  • barn født 2002 og senere som deltar på kurs eller tar privattimer

Utendørs:

  • alle medlemmer kan spille – max 5 personer pr. bane – må overholde 1-metersregelen

Generelt

  1. Ingen med symptomer på Covid-19-infeksjon, inkludert feber, luftveis-symptomer eller andre symptomer som kan gi mistanke om Covid-19-infeksjon, kan spille eller oppholde seg på anlegg tilknyttet OTK før avklart av lege mtp Covid-19-infeksjon
  2. Ingen personer med tidligere påvist Covid-19-infeksjon kan spille eller oppholde seg på anlegg tilknyttet OTK før friskmeldt av lege
  3. Ingen personer med pålagt hjemme-isolering eller -karantene kan spille eller oppholde seg på anlegg tilknyttet OTK før perioden er gått ut
  4. Vanlige smittevernsregler gjelder med ingen fysisk berøring (gjelder alltid og også utenfor OTK sitt anlegg), hyppig håndvask og 1 meter avstand (utenom innad i husstand)

Følgende gjøres for å redusere muligheten for at folk kommer tett sammen rundt inngangspartiet og trappen ned til bane 3:

  • Alle kurs, privattimer, abonnementstimer, lag-trening og vanlige banebookinger skal avslutte spill 5 minutter før hel tid. Baller plukkes opp, og man skal være ute av bobla før hel time
  • Alle som skal inn i bobla – uansett aktivitet – skal vente til hel time med å gå inn
  • Alle som kommer inn i bobla skal vaske hendene i Antibac – dispenseren henger på tavla med det samme du kommer inn
  • Det er mulig å vente oppe i peisestuen i klubbhuset hvis man kommer tidlig

Barnekurs (barnehage, rød, oransje, grønn, gul og konkurranse)

Samme som generelt, pluss:

  • Barn skal ikke følges inn i bobla eller hentes i bobla. Hvis foreldre må hjelpe med av – og påkledning kan dette gjøres i garderobene i klubbhuset
  • Trenerne vil følge de minste barna ut av bobla og bort til klubbhuset når treningen er ferdig. Foreldrene bes om å ikke samles rett utenfor inngangen til bobla – der er det dårlig plass
  • Foreldre som venter mens barna trener kan enten vente i peisestuen oppe i andre etasje i klubbhuset, eller sitte utenfor klubbhuset når det er sol og pent vær
  • Barn som sykler må sette sykkelen i eller ved siden av sykkelstativene, ikke låse de i gjerdene rett utenfor bobla – det gjør det svært vanskelig å passere

Nå blir det hall!

Nå blir det hall!

I løpet av det siste året har det kommet små drypp av informasjon fra klubben til medlemmene om en mottatt tillatelse her, en klage der, og et positivt vedtak her.

Etter 8 års arbeid har vi endelig kommet så langt at vi kan klart si: Nå skal vi bygge tennishall!

Bygging av tennishallen

  • OTK fikk rammetillatelse i sommer, og i september avviste Fylkesmannen innkomne klager på tillatelsen. Fylkesmannens vedtak er endelig
  • OTK vil i løpet av kort tid starte på fase 1 av en samspillsentreprise med entreprenørselskapet Bundebygg. Målet med denne fasen er å detalj-prosjektere tennishallen og bli enige om en målpris for hallen. Deretter vil prosjektet søke om igangsettelsestillatelse
  • Tidsplanen for rive- og byggestart vil bli klar i løpet av våren. Uten å komme med forhastede løfter, antar vi rivestart en gang i 2. eller 3. kvartal 2021
  • Det er p.t. forventet at byggeperioden vil være 15-18 måneder

Bygging av boliger på bane 11 og 12

  • Årsmøtet 2017 vedtok å selge disse to banene pluss litt tilleggsareal (til sammen ca. 3,3 mål) for å finansiere den nye tennishallen
  • Oslo kommune vedtok enstemmig en reguleringsplan for tomten som tillater en noe høyere utnyttelsesgrad enn den opprinnelige reguleringen
  • Vi har vært gjennom rettssak og en ekspropriasjonsprosess hos Fylkesmannen og Kommunaldepartementet. Nå er ekspropriasjonen av servitutten endelig, og kjøper av eiendommen kan nå bygge i henhold til reguleringsplanen. Oslo Tingrett vil avgjøre hvor mye OTK må betale i erstatning til de som mister påtalerett til servitutten
  • Dette – i tillegg til offentlige midler – gjør at tennishallen er fullfinansiert

Spill og kurs i byggeperioden

  • Vi jobber med forskjellige alternativer, og regner med å komme tilbake til medlemmene med mer informasjon i første kvartal 2021

Nytt barnehage-tenniskurs

Nytt barnehage-tenniskurs

Velkommen til vårt tenniskurs for barnehagebarn. Vi åpner en ny gruppe på tirsdager 08:00. Hvis du er interessert kan du registrere ditt barn direkte via matchi.se. Du finner mer informasjon om barnehagekurset på vår hjemmeside www.oslotk.no I denne videoen kan du se litt mer om hvordan kurset er.

 

Samarbeid med Qualified Solutions

Samarbeid med Qualified Solutions

«10 sekunder innsats kan gi 10 000 kr i klubbkassa»

 Oslo Tennisklubb har inngått et spennende samarbeidsprosjekt med vår sponsor og samarbeidspartner Qualified Solutions hvor vi har blitt invitert med på et samarbeid som ikke bare gir oss i Oslo Tennisklubb fordeler, men som også er et positivt bidrag til næringslivet.

Gjennom en samarbeidspartner av Qualified Solutions; LeadX er det svært enkelt å registrere en salgsmulighet for Qualified Solutions som gir penger direkte tilbake til klubben.

Qualified Solution er et firma som rekrutterer både til midlertidige og faste stillinger både på medarbeider og ledernivå.

Uansett hvor du har ditt kontaktnett så kan du nå derfor bidra.

Samarbeidet fungerer som følgende:

Dersom du kommer over et selskap eller en bedrift i ditt nettverk som har behov for ekstra arbeidskraft så bruker du kun noen sekunder på å registrere denne informasjonen gjennom en app kalt LeadX360.

Tipset belønner klubben med kr 200, leder tipset til et møte mottar klubben ytterligere 300,- og dersom ditt tips ender opp i et rekrutteringsoppdrag vil Oslo Tennisklubb kompenseres med hele 10 000,-.

Klubben vil også premiere de som bidrar med ekstra inntekter til klubben. Den 10. dagen i hver måned setter vi opp en liste over akkumulerte bidrag siden oppstart. Alle som totalt har bidratt med 5.000 kroner eller mer til klubben får en gratis privattime. Hvert nye bidrag på 5000,- gir en ny privattime.

Hvordan komme i gang?

  1. Sett av 5-7 min å se gjennom vedlagte filmer

Filmene er tilgjengelige her:

Hvem er Qualified Solutions?

Mer informasjon om LeadX

Hvorfor er dette bra for Oslo Tennisklubb?

  1. Registrer deg via denne linken:

https://q-s.leadx360.com/register/368bd438c3624bada4f1fdc1be9545b9

og opprett ditt personlige passord

  1. Last ned LeadX360 på AppStore eller PlayStore og logg inn med din email og ditt nye passord
  2. Du er i gang!

Vi oppfordrer nå alle til å være våkne både i jobbnettverk og i sitt personlige nettverk, og ta i bruk appen med en gang dere identifiserer et behov.

Bruk 10 sek til å poste et tips og Qualified Solutions gjør resten!

Takk for at dere bidrar!