Almannastevning

Almannastevning

Oslo Tennisklubb har fått samtykke av Kommunal – og moderniseringsdepartementet til å benytte en almannastevning i forbindelse med sak som gjelder skjønn for fastsettelse av erstatning til rettighetshavere ved ekspropriasjon av negativ strøksservitutt på OTKs eiendom gnr 3 bnr 154 i Oslo Kommune

Les stevningen her

Påmelding til høstens kurs

Påmelding til høstens kurs

Påmelding er åpnet. Voksenkurs starter 16/8, barne – og ungdomskurs starter 23/8. Ikke lag en ny konto i Matchi hvis du enten er medlem, har vært på kurs hos oss eller har hatt privattimer – bruk eksisterende konto. Ta kontakt med post@oslotk.no hvis du har spørsmål.

PICKLEBALL AT OTK

PICKLEBALL AT OTK

Pickleball is the fastest-growing sport in America

Pickleball is a paddle sport with combined elements of tennis, badminton and ping pong, and played on a doubles badminton court. The net is similar to a tennis net, but is two inches lower. The game is played with a hard paddle that is similar to table tennis and usually made up of graphite or composite. The ball is comparable to a Wiffle ball.

The game can be played in either singles’ or doubles’ matches.

Pickleball grew in 2020 to 4.2 million players in the US, an incredible growth rate of 21.3% from 2019 per the Sports & Fitness Industry Association’s (SFIA) 2020 Pickleball Participant Report, released in Feb. 2021.

Pickleball is for everyone, and it’s a great family sport, too. “Anyone can play, from eight-year olds up to 100-year olds,” “It’s great for hand-eye coordination for younger kids.”

Health Benefits

Since pickleball moves at a slower pace than tennis, it’s easier on the joints while also improving balance, coordination and agility. This makes it a wonderful choice for those who have had injuries in the past, or former tennis players looking for a gentler alternative.

For new players, the basics of the sport are easy to learn. Typically, one session of three or four games is all that it takes.

Playing pickleball can boost your mood and overall mental health, you burn calories, and fewer injuries occur due to the low impact nature of the game. Pickleball specifically works on your balance and agility while it also offers the same benefits of other regular exercise. These include reducing your risk of heart attack and chronic disease, toning your muscles and increasing your energy.

Most of all, pickleball is a social sport where you will create friendship anywhere you play.

Join us! We play every Friday at 7 pm

Sommercamper uke 25, 26, 31 og 32

Sommercamper uke 25, 26, 31 og 32

OTK tilbyr aktivitetscamp for barn i juni, juli og august mellom 09:00 og 17:00 hver dag. I tillegg tilbyr vi voksencamper mandag – torsdag 17:00-18:30 eller 18:30-20:00 de samme ukene . Mer informasjon og påmeldingsskjema ligger ute under «Camper «. 

Alle voksencampene er fullbooket – og vi har kun få plasser igjen i barnecampen i uke 31. Barnecampen i uke 32 er fullbooket.

NB! ingen ordinær trening disse ukene!

Coronavirus – regler på OTK f.o.m. 3. mai

Coronavirus – regler på OTK f.o.m. 3. mai

Oslo Kommune har åpnet noe opp på smittevernreglene fra og med 3. mai. 

Hvem kan spille?

  • alle klubbens medlemmer kan booke baner og spille 
  • alle kursdeltakere (voksne og barn) kan spille
  • man kan være inntil 4 spillere på en privattime

Generelt

  1. Ingen med symptomer på Covid-19-infeksjon, inkludert feber, luftveis-symptomer eller andre symptomer som kan gi mistanke om Covid-19-infeksjon, kan spille eller oppholde seg på anlegg tilknyttet OTK før avklart av lege mtp Covid-19-infeksjon
  2. Ingen personer med tidligere påvist Covid-19-infeksjon kan spille eller oppholde seg på anlegg tilknyttet OTK før friskmeldt av lege
  3. Ingen personer med pålagt hjemme-isolering eller -karantene kan spille eller oppholde seg på anlegg tilknyttet OTK før perioden er gått ut
  4. Vanlige smittevernsregler gjelder med ingen fysisk berøring (gjelder alltid og også utenfor OTK sitt anlegg), hyppig håndvask og 1 meter avstand (utenom innad i husstand)

Spill på banene:

  • Alle kurs, privattimer, lag-trening og vanlige banebookinger skal avslutte spill 5 minutter før hel tid. Baller plukkes opp, og man skal være ute av banen før hel time. På bane 1 og 2 skal man ha tid til å koste banen, børste linjene og vanne.
  • Alle som skal inn på banen – uansett aktivitet – skal vente til hel time med å gå inn
  • Det er mulig å vente oppe i peisestuen i klubbhuset hvis man kommer tidlig