PICKLEBALL AT OTK

PICKLEBALL AT OTK

Pickleball is the fastest-growing sport in America

Pickleball is a paddle sport with combined elements of tennis, badminton and ping pong, and played on a doubles badminton court. The net is similar to a tennis net, but is two inches lower. The game is played with a hard paddle that is similar to table tennis and usually made up of graphite or composite. The ball is comparable to a Wiffle ball.

The game can be played in either singles’ or doubles’ matches.

Pickleball grew in 2020 to 4.2 million players in the US, an incredible growth rate of 21.3% from 2019 per the Sports & Fitness Industry Association’s (SFIA) 2020 Pickleball Participant Report, released in Feb. 2021.

Pickleball is for everyone, and it’s a great family sport, too. “Anyone can play, from eight-year olds up to 100-year olds,” “It’s great for hand-eye coordination for younger kids.”

Health Benefits

Since pickleball moves at a slower pace than tennis, it’s easier on the joints while also improving balance, coordination and agility. This makes it a wonderful choice for those who have had injuries in the past, or former tennis players looking for a gentler alternative.

For new players, the basics of the sport are easy to learn. Typically, one session of three or four games is all that it takes.

Playing pickleball can boost your mood and overall mental health, you burn calories, and fewer injuries occur due to the low impact nature of the game. Pickleball specifically works on your balance and agility while it also offers the same benefits of other regular exercise. These include reducing your risk of heart attack and chronic disease, toning your muscles and increasing your energy.

Most of all, pickleball is a social sport where you will create friendship anywhere you play.

Join us! We play every Friday at 7 pm

Årsmøtet 2021

Årsmøtet 2021

Årsmøtet i OTK avholdes onsdag 9. juni klokken 19:00 i menighetssalen i Skøyen kirke. For å kunne overholde smittevernreglene må alle medlemmer som ønsker å delta på årsmøtet registre seg på mail til post@oslotk.no innen mandag 7. juni

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest onsdag 26. mai. Eventuelle saker sendes til post@oslotk.no eller postboks 15 Skøyen, 0212 Oslo.

Spesifikt gjør vi oppmerksom på at stemmeberettigede på årsmøtet i henhold til vedtektene er medlemmer som:
1. Er over 15 år
2. Har vært medlem mer enn en måned ved årsmøtets start
3. Ikke skylder kontingent til klubben

Det er i henhold til vedtektene ikke anledning til å stille med fullmakter – kun fysisk oppmøte gir stemmerett. Det gjøres også oppmerksom på at kvalifikasjoner for stemmerett også kvalifiserer til å stille til valg/bli valgt til verv.

Saksliste og dokumentasjon vil bli lagt ut på hjemmesidene og være tilgjengelig på klubbkontoret senest 1 uke før årsmøtet.

————————————————————-

Etter årsmøtet orienteres det om hallsaken

Voksenkursene starter igjen

Voksenkursene starter igjen

Mandag 3/5 starter voksenkursene igjen, med noen få unntak. Noen av morgenkursene er redusert til 1 deltaker, og må enten kanselleres eller deltakeren må flyttes. Vi kommer tilbake til de det gjelder i morgen. De som normalt trente 21-22 starter mandag 10/5. De som trente 22-23 kommer vi tilbake til.
Vi kommer til å fakturere kursavgiften for perioden 3/5 (eller 10/5) – 20/6 i slutten av juni. Vi kommer også til å ta hensyn til timer som ble tapt på høsten i fjor når vi fakturerer.
Siden alle timer er utendørs risikerer vi at noen treninger vil gå tapt p.g.a. regn. Vi kommer til å informere om kansellerte timer på sms. Treningene foregår på bane 4, 6 og 8.

Sommercamper uke 25, 26, 31 og 32

Sommercamper uke 25, 26, 31 og 32

OTK tilbyr aktivitetscamp for barn i juni, juli og august mellom 09:00 og 17:00 hver dag. I tillegg tilbyr vi voksencamper mandag – torsdag 17:00-18:30 eller 18:30-20:00 de samme ukene . Mer informasjon og påmeldingsskjema ligger ute under «Camper «. 

NB! ingen ordinær trening disse ukene!

Coronavirus – regler på OTK f.o.m. 3. mai

Coronavirus – regler på OTK f.o.m. 3. mai

Oslo Kommune har åpnet noe opp på smittevernreglene fra og med 3. mai. 

Hvem kan spille?

 • alle klubbens medlemmer kan booke baner og spille 
 • alle kursdeltakere (voksne og barn) kan spille
 • man kan være inntil 4 spillere på en privattime

Generelt

 1. Ingen med symptomer på Covid-19-infeksjon, inkludert feber, luftveis-symptomer eller andre symptomer som kan gi mistanke om Covid-19-infeksjon, kan spille eller oppholde seg på anlegg tilknyttet OTK før avklart av lege mtp Covid-19-infeksjon
 2. Ingen personer med tidligere påvist Covid-19-infeksjon kan spille eller oppholde seg på anlegg tilknyttet OTK før friskmeldt av lege
 3. Ingen personer med pålagt hjemme-isolering eller -karantene kan spille eller oppholde seg på anlegg tilknyttet OTK før perioden er gått ut
 4. Vanlige smittevernsregler gjelder med ingen fysisk berøring (gjelder alltid og også utenfor OTK sitt anlegg), hyppig håndvask og 1 meter avstand (utenom innad i husstand)

Spill på banene:

 • Alle kurs, privattimer, lag-trening og vanlige banebookinger skal avslutte spill 5 minutter før hel tid. Baller plukkes opp, og man skal være ute av banen før hel time. På bane 1 og 2 skal man ha tid til å koste banen, børste linjene og vanne.
 • Alle som skal inn på banen – uansett aktivitet – skal vente til hel time med å gå inn
 • Det er mulig å vente oppe i peisestuen i klubbhuset hvis man kommer tidlig

Nå blir det hall!

Nå blir det hall!

I løpet av det siste året har det kommet små drypp av informasjon fra klubben til medlemmene om en mottatt tillatelse her, en klage der, og et positivt vedtak her.

Etter 8 års arbeid har vi endelig kommet så langt at vi kan klart si: Nå skal vi bygge tennishall!

Bygging av tennishallen

 • OTK fikk rammetillatelse i sommer, og i september avviste Fylkesmannen innkomne klager på tillatelsen. Fylkesmannens vedtak er endelig
 • OTK vil i løpet av kort tid starte på fase 1 av en samspillsentreprise med entreprenørselskapet Bundebygg. Målet med denne fasen er å detalj-prosjektere tennishallen og bli enige om en målpris for hallen. Deretter vil prosjektet søke om igangsettelsestillatelse
 • Tidsplanen for rive- og byggestart vil bli klar i løpet av våren. Uten å komme med forhastede løfter, antar vi rivestart en gang i 2. eller 3. kvartal 2021
 • Det er p.t. forventet at byggeperioden vil være 15-18 måneder

Bygging av boliger på bane 11 og 12

 • Årsmøtet 2017 vedtok å selge disse to banene pluss litt tilleggsareal (til sammen ca. 3,3 mål) for å finansiere den nye tennishallen
 • Oslo kommune vedtok enstemmig en reguleringsplan for tomten som tillater en noe høyere utnyttelsesgrad enn den opprinnelige reguleringen
 • Vi har vært gjennom rettssak og en ekspropriasjonsprosess hos Fylkesmannen og Kommunaldepartementet. Nå er ekspropriasjonen av servitutten endelig, og kjøper av eiendommen kan nå bygge i henhold til reguleringsplanen. Oslo Tingrett vil avgjøre hvor mye OTK må betale i erstatning til de som mister påtalerett til servitutten
 • Dette – i tillegg til offentlige midler – gjør at tennishallen er fullfinansiert

Spill og kurs i byggeperioden

 • Vi jobber med forskjellige alternativer, og regner med å komme tilbake til medlemmene med mer informasjon i første kvartal 2021