Nye spilleregler – oppdatert 7/4

Nye spilleregler – oppdatert 7/4

Til medlemmer i Oslo tennisklubb

Norges Tennisforbund la ut oppdaterte retningslinjer for tennisspill i dag. Med utgangspunkt i dette, og med meget strenge retningslinjer har OTK valgt å gjøre følgende:

 • Reglene om spill for medlemmer av samme husstand føres videre
 • Medlemmer som ikke har andre tennisspillere i husstanden kan få spille med et annet medlem i samme situasjon under følgende forutsetninger:
  • Begge medlemmer må sende mail til Oslo Tennisklubb før bane bookes første gang og bekrefte at de ikke er syke, og at ingen i familien er i karantene eller er syke
  • Begge medlemmer må være født 2002 eller tidligere
  • Inntil bestemmelsen endres kan man kun booke baner og spille sammen med den valgte motspilleren
  • Ballene merkes med markerte bokstaver, kryss e.l. i ulike farger slik at hver spiller kun plukker opp egne baller, alternativt at hver spiller har hvert sitt ballmerke (Det anbefales bruk av engangshanske på den hånden man tar ballen med)
 • Bobla åpnes for banebooking – kun bane 3 og 7. Egne regler for bobla følger under
 • No-show medfører 1 måneds utestengelse fra bookingsystemet
  • Man enten avbooke banen i Matchi 1 time før, eller ringe Reidar på 916 33 299 hvis noe har kommet brått på. Hvis man bare lar være å møte opp blir det betraktet som no-show

Er man usikker på om man er innenfor retningslinjene send en sms til 916 33 299 eller send en mail til post@oslotk.no

Med det ønsker vi alle våre medlemmer en fortsatt god påske og husk å følg alle smittevernreglene så vi kommer oss raskt tilbake i ordinær drift.

Mvh,

Styret og administrasjonen i Oslo Tennisklubb

Overordnede retningslinjer

 1. Det er en forutsetning at man er frisk og at smittevernsreglene følges
 2. Banene er åpne mellom 09:00 og 19:00. Det er ikke tillatt å spille før eller etter disse tidspunkter
 3. Spillerne må enten
  1. bo under samme tak. Presisering: man kan ikke spille med et familiemedlem som bor et annet sted
  2. ha avtalt med et annet medlem som fast spillepartner, og meldt dette inn til OTK
   1. Begge spillepartnere må være født 2002 eller tidligere
   2. Begge medlemmer må sende mail til Oslo Tennisklubb før bane bookes første gang og bekrefte at de ikke er syke og at ingen i familien er i karantene eller er syke
 • Inntil bestemmelsen endres kan man kun booke baner og spille sammen med den valgte motspilleren
 1. Har man ingen fra samme husstand å spille med kan man booke bane for å serve
 1. Klubbhuset med garderober, toaletter, styrkerom og annen etasje er stengt. Det er ikke mulig å fylle vannflasker eller kaste søppel
 2. No-show medfører 1 måneds utestengelse fra bookingsystemet
 3. Man må enten avbooke banen i Matchi 1 time før, eller ringe Reidar på 916 33 299 hvis noe har kommet brått på. Hvis man bare lar være å møte opp blir det betraktet som no-show
 4. OTK kommer til å kontrollere at reglene blir fulgt. Regelbrudd medfører 1 måneds utestengelse fra bookingsystemet

Baneregler

 1. Familier kan være inntil 4 spillere på banen
 2. Faste spillepartnere som ikke bor under samme tak skal være max 2 på banen, og følge følgende ballregler: Ballene merkes med markerte bokstaver, kryss e.l. i ulike farger slik at hver spiller kun plukker opp egne baller, alternativt at hver spiller har hvert sitt ballmerke (Det anbefales bruk av engangshanske på den hånden man tar ballen med)
 3. Barn født 2007 og senere som spiller skal alltid ha følge med en voksen person fra husstanden
 4. Banen skal alltid bookes i Matchi i forkant, ingen drop-in
 5. Spillere skal ikke sitte på benkene på banen, og ingen skal ta på utstyr eller plukke opp baller som har blitt liggende igjen på banen
 6. Spillet skal avsluttes 5 minutter før hel time, og man skal forlate banen så raskt som mulig
 7. Alle baller må plukkes opp før man forlater banen
 8. Spillere som kommer for å spille skal vente utenfor banen til de som avslutter spill har forlatt banen
 9. Det anbefales å ha med antibac som brukes til håndvask både før, under og etter trening.
 10. Det er forbudt å benytte klubbens baller (smitterisiko)
 11. Ikke spytt på banene! Ikke spytt snus på banene!

Spesifikt for bobla (øvrige baneregler gjelder også her)

 1. Det skal kun spilles på bane 3 og 7
 2. Spill skal avsluttes 5 timer før hel time, og man skal være ute av bobla før hel time
 3. Spillere skal ikke gå inn i bobla før hel time
 4. 2 spillere pr. bane i bobla
 5. Døren vil bli vasket daglig, men vi oppfordrer de som benytter bobla til å være ekstra forsiktig. Vi anbefaler sterkt at man unngår å ta i døren med hendene, men skyver døren opp med kroppen. Ta gjerne med engangsklut og tørk av døren hvis du har tatt i den med hendene.