Familiemedlemmer i samme husstand kan spille

Familiemedlemmer i samme husstand kan spille

Idrettsforbundet og Norges Tennisforbund har åpnet for at familiemedlemmer i samme husstand kan spille tennis med hverandre. Styret og administrasjonen i OTK har derfor laget et opplegg for å tilrettelegge for utendørsspill for familiemedlemmer i første omgang for påsken. Deretter evaluerer vi opplegget og avventer eventuell ny informasjon i løpet av påsken. Vi har valgt å holde bobla stengt inntil vi er sikre på at vi har laget rutiner og regler som gjør oss trygge på at smittevernsreglene kan overholdes.  

Det kommer antakelig til å bli mye trykk på banene nå fremover, så vi anmoder sterkt alle familier til å nøye seg med 1 time om gangen. Ikke book 4 timer etter hverandre selv om dette er mulig. Eneste unntak fra denne anmodningen er konkurransespillere som kan booke inntil 2 timer sammenhengende. 

Bane 4-6-8 er fortsatt noe glatte rundt grunnlinjene, dette vil bli reparert så fort vi kan få de nødvendige leveransene. Bane 11 og 12 har ikke veldig tydelige linjer. Dette vil bli fikset så snart som mulig 

Opplegget er strengt og avhengig av at alle følger systemet, ved avvik vil tilbudet stoppes umiddelbart for alle. Vakter/stikkprøver vil følge med at retningslinjene blir fulgt. Retningslinjene finner dere under.  

For de medlemmer som ikke har en annen i familiens husstand som spiller tennis oppfordret vi til at de tar med seg en mamma eller pappa som kan «feede» baller, serve litt eller lignende, det er også fin trening.  

Bookingen åpnes fredag 3/4 ca. kl. 15:00 om alt går etter planen, med oppstart fredag kl. 16:00 for spill. Banene er åpne 09:00-19:00 hver dag. 

Er man usikker på om man er innenfor retningslinjene send en sms til 916 33 299 eller send en mail til post@oslotk.no 

Med det ønsker vi alle våre medlemmer en god påske og husk å følg alle smittevernreglene så vi kommer oss raskt tilbake i ordinær drift.  

Mvh, 

Styret og administrasjonen i Oslo Tennisklubb 

Retningslinjer 

 1. Det er en forutsetning at man er frisk og smittevernsreglene følges 
 2. Spillerne må bo under samme tak (max. 4 spillere på banen samtidig). Presisering: man kan ikke spille med et familiemedlem som bor et annet sted 
 3. Har man ingen fra samme husstand å spille med kan man booke bane for å serve 
 4. Barn født 2007 og senere som spiller skal alltid ha følge med en voksen person fra husstanden 
 5. Banen skal alltid bookes i Matchi i forkant, ingen drop-in 
 6. Spillere skal ikke sitte på benkene på banen, og ingen skal ta på utstyr eller plukke opp baller som har blitt liggende igjen på banen 
 7. Spillet skal avsluttes 5 minutter før hel time, og man skal forlate banen så raskt som mulig 
 8. Alle baller må plukkes opp før man forlater banen 
 9. Spillere som kommer for å spille skal vente utenfor banen til de som avslutter spill har forlatt banen 
 10. Klubbhuset med garderober, toaletter, styrkerom og annen etasje er stengt. Det er ikke mulig å fylle vannflasker eller kaste søppel 
 11. Det er forbudt å benytte klubbens baller (smitterisiko) 
 12. Ikke spytt på banene! Ikke spytt snus på banene!