Norges Tennisforbund – innspill fra Oslo Tennisklubb

Norges Tennisforbund – innspill fra Oslo Tennisklubb

Kjære medlemmer,

I kjølvannet av Alexander Kjærs avgang som leder av Norges Tennisforbund har det den siste tiden vært flere skriverier og rykter knyttet til ansatte og tidligere ansatte i Norges Tennisforbund.   Som en av Norges største klubber har flere av våre styremedlemmer fått henvendelser fra medlemmer, tennisvenner og presse for å få OTKs innstilling til saken.

Med denne meldingen ønsker styret i OTK å avklare sin offisielle holdning:

  1. OTK støtter ikke udokumenterte angrep på verken NTF eller ansatte i NTF
  2. OTK har over tid jobbet med ansatte i NTF som på et imponerende vis har vist engasjement og interesse for norsk tennis, inklusive hallsaken til OTK
  3. Samtidig er norsk tennis og NTF basert på frivillighet, og er helt avhengig av 100% tillit fra sine medlemmer. I lys av de grove påstandene som er kommet frem, støtter OTK en uavhengig granskning av NTF for å skape ro i tennis-Norge
  4. Det er mange personer i norsk tennis som har relasjoner til, tidligere eller eksisterende verv i NTF og til internasjonale organer som for eksempel ITF.  OTK mener derfor at en granskning bør gjennomføres av ekstern revisor og/eller jurist.  Ved en eventuell granskning vil klubben stå til disposisjon for styret i Norges Tennisforbund, dersom det ønsker innspill på form og innhold i en slik granskning.

Alle henvendelser i denne saken bes rettes til vår daglige leder, Reidar Nilsen.

Vennlig tennis hilsen,

Styret i OTK