Nå blir det hall!

Nå blir det hall!

I løpet av det siste året har det kommet små drypp av informasjon fra klubben til medlemmene om en mottatt tillatelse her, en klage der, og et positivt vedtak her.

Etter 8 års arbeid har vi endelig kommet så langt at vi kan klart si: Nå skal vi bygge tennishall!

Bygging av tennishallen

  • OTK fikk rammetillatelse i sommer, og i september avviste Fylkesmannen innkomne klager på tillatelsen. Fylkesmannens vedtak er endelig
  • OTK vil i løpet av kort tid starte på fase 1 av en samspillsentreprise med entreprenørselskapet Bundebygg. Målet med denne fasen er å detalj-prosjektere tennishallen og bli enige om en målpris for hallen. Deretter vil prosjektet søke om igangsettelsestillatelse
  • Tidsplanen for rive- og byggestart vil bli klar i løpet av våren. Uten å komme med forhastede løfter, antar vi rivestart en gang i 2. eller 3. kvartal 2021
  • Det er p.t. forventet at byggeperioden vil være 15-18 måneder

Bygging av boliger på bane 11 og 12

  • Årsmøtet 2017 vedtok å selge disse to banene pluss litt tilleggsareal (til sammen ca. 3,3 mål) for å finansiere den nye tennishallen
  • Oslo kommune vedtok enstemmig en reguleringsplan for tomten som tillater en noe høyere utnyttelsesgrad enn den opprinnelige reguleringen
  • Vi har vært gjennom rettssak og en ekspropriasjonsprosess hos Fylkesmannen og Kommunaldepartementet. Nå er ekspropriasjonen av servitutten endelig, og kjøper av eiendommen kan nå bygge i henhold til reguleringsplanen. Oslo Tingrett vil avgjøre hvor mye OTK må betale i erstatning til de som mister påtalerett til servitutten
  • Dette – i tillegg til offentlige midler – gjør at tennishallen er fullfinansiert

Spill og kurs i byggeperioden

  • Vi jobber med forskjellige alternativer, og regner med å komme tilbake til medlemmene med mer informasjon i første kvartal 2021