Hallprosjektet – intervjuserie

Hallprosjektet – intervjuserie

Oslo Tennisklubb har jobbet mot ny tennishall siden 1980-tallet, men av forskjellige grunner står klubben fortsatt med et slitt klubbhus og en tre-baners boble. Dagens styre har arbeidet målbevisst mot ny hall siden 2012, og nå er det mye som tyder på at klubben endelig skal få denne på plass i løpet av de neste 2 årene.

Arild Blixrud – du har vært styreleder siden 2012, og har frontet arbeidet med hallprosjektet i snart 5 år. Klubbens medlemmer er svært interessert i hvordan det går med prosjektet, og i den forbindelse har vi noen spørsmål til deg:

Hvordan står det til med OTK i dag?

Takk, tilsynelatende bare bra! OTK har nå et styre som jobber bra sammen og dyktige trenere og ansatte som hver og en tar kraftige tak for å få klubben til å fungere godt. Økonomien er god. Medlemstallet er høyt. Det er meget god deltagelse på tennisskole og voksenkurs. Medlemmene er fornøyde til tross for at de tekniske forholdene langt fra er tilfredsstillende.

Vi fikk oppgradert de fleste grusbanene i 2013. Det var et stort løft for klubben. Fortsatt må vi jobbe med grustyper og preparering for at de skal fungere optimalt. Dette er styret meget bevisst på. I 2013 tok vi også noen grep for å forskjønne anlegget. Det tror jeg medlemmene og naboene satte stor pris på.

Hva er de viktigste grunnene til at klubben bør investere i en ny hall med integrert klubbhus?

OTK har alltid vært en ledende klubb i Norge og skal være det. OTK skal også være den klubben i Norge som man tenker på i andre nordiske land og i tennisverden forøvrig. Slik er det ikke i dag. Klubbhuset er nedslitt. En trebaners boble er ikke mye å skryte av. Hardcourt banene er for korte og underlaget for dårlig. Tennis er en helårs sport. Vi kan ikke være væravhengig når man skal trene og spille tennis. Vi trenger et skikkelig løft for å få OTK til å skinne igjen. Styret ser det som sin viktigste oppgave å få bygd en seksbaners innendørshall med baner på taket og integrert moderne klubbhus. Dette haster når man ser hvilken elendig forfatning anlegget er i i dag.

Styret anbefaler at klubben skal utvikle og selge et boligprosjekt på bane 11 og bane 12 for å finansiere hallen – hvorfor det?

OTK eier hele tomten på 16 mål, og den er i dag regulert til boligformål. Det sier Oslo Kommune nei til og forlanger at den skal reguleres til idrettsformål. Styret er meget bevisst på å forvalte klubbens verdier på en forsvarlig måte, og har derfor bedt om at deler av tomten fortsatt skal være regulert til boligformål. For å få det til har styret måttet presentere et boligprosjekt til kommunen. Det er bakgrunnen for at det nå også foreligger et boligprosjekt. Å selge deler av tomten til eiendomsutviklere for at de skal tjene seg rike er dårlig forvaltning av klubbens økonomi. Da kan vi heller realisere boligprosjektet selv og knytte nødvendig fagekspertise til oss.

Jeg er ikke tilhenger av at klubben skal ta opp lån og pantsette den delen av anlegget som fortsatt skal være regulert til boligformål. Selv om rentenivået nå er lavt og vi kan få gode fastrentebetingelser, mener jeg at dette ikke er veien å gå. Alternativ finansiering er gaver fra personer som står klubben nær. Dessverre er det ønsketenkning.

Hva må til på årsmøtet i mars for at styrets forslag skal gå igjennom?

OTK har ca. 920 medlemmer, hvorav 685 stemmeberettigede. Det er viktig at alle som ønsker å utvikle OTK møter opp på årsmøtet og gir sin stemme. Alle forslag som innebærer salg eller pantsettelse av eiendom må ha 2/3 flertall av de oppmøtte stemmeberettigede for å bli vedtatt.

 

På vegne av styret vil jeg ønske medlemmene og de ansatte et riktig godt nytt tennisår!