Coronavirus – regler på OTK f.o.m. 5. januar

Coronavirus – regler på OTK f.o.m. 5. januar

OTK har valgt å følge regjeringens anbefalinger om ingen idrettsaktivitet innendørs i en begrenset periode. Oslo Idrettskrets og Norges Tennisforbund har også sterkt anbefalt klubbene å holde innendørs idrettsanlegg stengt frem til 18/1.

Dette betyr at all trening i bobla stoppes fra og med i dag og til 18/1 – eller inntil vi får beskjed om noe annet.

Utendørs kan alle medlemmer booke baner eller booke time med trener. Vi holder bane 4, 6 ,8 og 9 åpne for spill så lenge vi klarer å holde snøen unna.

Alle smittevernregler skal følges. Spillere skal avslutte spill 5 minutter før hel time, og skal være ute av banen før hel time. Spillere skal ikke gå inn på banen før hel time.