Coronavirus – regler på OTK f.o.m. 1. september

Coronavirus – regler på OTK f.o.m. 1. september

Økende smittespredning i samfunnet gjør at klubben må stramme inn på reglene igjen 

Hvem kan spille?

  • alle klubbens medlemmer kan booke baner og spille 
  • alle kursdeltakere (voksne og barn) kan spille
  • man kan være inntil 4 spillere på en privattime

Generelt

  1. Ingen med symptomer på Covid-19-infeksjon, inkludert feber, luftveis-symptomer eller andre symptomer som kan gi mistanke om Covid-19-infeksjon, kan spille eller oppholde seg på anlegg tilknyttet OTK før avklart av lege mtp Covid-19-infeksjon
  2. Ingen personer med tidligere påvist Covid-19-infeksjon kan spille eller oppholde seg på anlegg tilknyttet OTK før friskmeldt av lege
  3. Ingen personer med pålagt hjemme-isolering eller -karantene kan spille eller oppholde seg på anlegg tilknyttet OTK før perioden er gått ut
  4. Vanlige smittevernsregler gjelder med ingen fysisk berøring (gjelder alltid og også utenfor OTK sitt anlegg), hyppig håndvask og 1 meter avstand (utenom innad i husstand)

Spill på banene:

  • Alle kurs, privattimer, lag-trening og vanlige banebookinger skal avslutte spill 5 minutter før hel tid. Baller plukkes opp, og man skal være ute av banen før hel time. På bane 1 og 2 skal man ha tid til å koste banen, børste linjene og vanne.
  • Alle som skal inn på banen – uansett aktivitet – skal vente til hel time med å gå inn
  • Det er mulig å vente oppe i peisestuen i klubbhuset hvis man kommer tidlig