Coronavirus – regler på OTK f.o.m. 15. desember

Coronavirus – regler på OTK f.o.m. 15. desember

Økende smittespredning i samfunnet gjør at klubben må stramme inn på reglene igjen 

Følgende regler gjelder i bobla og i klubbhuset fra og med 15/12:

Hvem kan spille?

 • alle klubbens medlemmer kan booke baner og spille
 • kun barn kan delta på kurs
 • Privattimer: både voksne og barn kan booke privattimer. Kun 1 spiller på banen pluss trener (inntil 4 + trener hvis det er samme husstand)

Generelt

 1. Ingen med symptomer på Covid-19-infeksjon, inkludert feber, luftveis-symptomer eller andre symptomer som kan gi mistanke om Covid-19-infeksjon, kan spille eller oppholde seg på anlegg tilknyttet OTK før avklart av lege mtp Covid-19-infeksjon
 2. Ingen personer med tidligere påvist Covid-19-infeksjon kan spille eller oppholde seg på anlegg tilknyttet OTK før friskmeldt av lege
 3. Ingen personer med pålagt hjemme-isolering eller -karantene kan spille eller oppholde seg på anlegg tilknyttet OTK før perioden er gått ut
 4. Vanlige smittevernsregler gjelder med ingen fysisk berøring (gjelder alltid og også utenfor OTK sitt anlegg), hyppig håndvask og 1 meter avstand (utenom innad i husstand)

Spill i bobla:

 • Alle kurs, privattimer, lag-trening og vanlige banebookinger skal avslutte spill 5 minutter før hel tid. Baller plukkes opp, og man skal være ute av banen før hel time.
 • Alle som skal inn på banen – uansett aktivitet – skal vente til hel time med å gå inn
 • Det er mulig å vente oppe i peisestuen i klubbhuset hvis man kommer tidlig
 • Vask hendene med antibac når du kommer inn og når du går ut av bobla
 • Alle voksne skal ha munnbind på hele tiden bortsett fra når du spiller

Garderobe og toaletter

 • Garderobene er åpne for at man skal kunne skifte, og bruke toalett og vask. Det er max 3 stk i garderobene samtidig så forsøk å være effektive. Om du har mulighet til å komme ferdig skiftet er det aller best
 • Dusjene er stengt