Bobla

Bobla

På grunn av hærverket i oktober har vi måttet sette i gang flere tiltak. Vi har satt opp kameraer rundt hele bobla som tar opp video døgnet rundt. Det er installert lys med bevegelses-sensorer rundt bobla. Til slutt har vi satt opp byggegjerder overalt hvor det er mulig å skade bobla uten ekstra innsats.