Akersposten kommenterer ny hall

Akersposten kommenterer ny hall

Tidligere OTK-medlem og journalist i Akersposten Fredrik Eckhoff kommenterer OTKs hallprosjekt:

Akersposten