Årsmøte 2020

Årsmøte 2020

OTKs årsmøte 2020 avholdes onsdag 18. mars kl. 19:00 i Skøyen kirkes menighetssal. 

Innkalling og saksdokumenter vil bli publisert her på våre hjemmesider www.oslotk.no, og kan hentes på klubbkontoret senest 11/3.

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet. Forslag kan sendes til post@oslotk.no.

All dokumentasjon vil være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.