Inngang til OTK – oppdatert

Rivningsarbeidet på OTK er ferdig, men nå starter Bonum rivning av bane 11 og 12 mandag 23/10.

Du kan nå komme inn til OTK kun gjennom stien som går fra Thorvald Erichsens vei mellom hus nummer 1 og 5.