7-ukers sommerkurs for barn og ungdom

7-ukers sommerkurs for barn og ungdom
  • OTK har fått tildelt baner i Frognerparken i sommer, og vi ønsker å tilby et 7-ukers kurs for barn og ungdom der
  • Tidsperiode 6. mai – 20. juni
  • For barn og ungdom mellom 6 og 16 år
  • Hver ukedag mellom 15:00 og 20:00, 55 minutters økter
  • OTK-medlemmer prioriteres
  • Søknadsfrist 24. april
  • Spillere som allerede går på kurs kan også søke
  • Påmelding via Matchi

No. of players on court

Member

Non-member

4 or less

2025,-

2450,-

5 or more

1450,-

1750,-