Banebooking

Baneregler: se: Baneregler. Problemer: kontakt administrasjonen. Innetimepriser 2019/2020: innetimepriser-host-2019-og-vinter-2020

Logg inn her: Pålogging Matchi

Baner reserveres med bookingsystem på denne nettsiden. Alle medlemmer skal ha fått tilsendt en registreringsmail fra vår systemleverandør Matchi. Ta kontakt med post@oslotk.no eller 22550055 hvis du ikke har fått registreringsmailen.
Når du har registrert deg får du en bekreftelsesmail fra Matchi. Trykk på linken i denne mailen for å ferdigstille registreringen
Hvis du har problemer med å få opp oversikt over ledige timer når du logger inn via denne siden, se her: Bookinginstruksjoner

Hvert medlem kan reservere inntil 1 uke frem i tid, men kun 1 time om gangen.

Klubbens administrasjon kan flytte bestillinger mellom baner hvis nødvendig i forbindelse med kurs og turneringer.

Turneringer, lagkamper og spillertreff
Når det arrangeres turneringer eller når våre lag har hjemmekamper er noen av banene reservert for dette formålet. Slik aktivitet er det informert om på klubbens nettsider, på oppslagstavlen og i bookingsystemet. Turneringer og lagkamper har fortrinnsrett hvis en lagkamp/turneringskamp skulle tidsmessig kollidere med en time bestilt av et medlem.