Klubbmesterskap

OTK arrangerer normalt klubbmesterskap i månedsskiftet august/september. Antall klasser og klasseinndeling vil variere fra år til år. Klubben sender invitasjon til alle medlemmer i god tid før mesterskapet.