Resultater spørreundersøkelsen

Resultater spørreundersøkelsen

OTK gjennomførte en spørreundersøkelse i høst, og her kommer resultatene. På siste side er en sammenstilling av utvikling i svarene på spørsmål som har vært like i 2014, 2015, 2016 og 2017.

274 personer har svart på undersøkelsen, det høyeste antallet siden vi startet disse undersøkelsene i 2014.

Oppsummering spørreundersøkelse høsten 2017