Valgkomitéen

Hovedoppgave: legger frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på generalforsamling.

 

Valgkomitéen
Christian Berg – Leder
Christian.berg@wilhelmsen.com

917 46 910

Valgkomitéen
Peter Anker
Komitémedlem
Peter.anker@platou.com
95 76 63 11
Valgkomitéen
Frøydis Forberg
Komitémedlem
poye@online.no
474 00 162
Valgkomitéen
Marit Tovsen
Varamedlem
marit.tovsen@ks.no
900 94 754