Sportskomiteen

Hovedoppgaver: Bidra til et godt miljø blant alle konkurransespillere, være en støttespiller for Sportslig leder og trenerteam, bidra til god kommunikasjon og informasjon mellom spillere, foreldre og klubb, gi innspill og ideer til klubben, bestemme stipender.


SportskomiteenJan Frode Andersen
Leder
janfrode1972@gmail.com
982 28 115
Haakon Berg
Medlem
haakon.berg@akerasa.com
906 73 595
 
Edvard Raastad
Medlem
edvraas@gmail.com
91 17 07 63
Jørgen Vestli
Medlem
jorgen.vestli@tennis.no
951 35 053
SportskomiteenFrøydis Forberg
Medlem
poye@online.no
474 00 162