Oppdatering hallprosjektet

Oppdatering hallprosjektet

Etter at årsmøtet i april vedtok at klubben skal bygge en 6-baners hall med inntil 6 baner på taket har styret og administrasjonen jobbet med to hovedområder:

  • Regulering av tomten
  • Finansiering av prosjektet

Regulering av tomten:

OTK leverte planforslag til Oslo Kommunes plan og bygningsetat i slutten av juni. Dette gjelder bl.a. regulering av tomten som er et krav fra kommunen side, for i neste runde å få tillatelse til å bygge tennishall.

OTK forventer å få en første tilbakemelding fra Plan og Bygg i september/oktober etter høring og første runde saksbehandling om hvordan de betrakter vårt planforslag. Hele planprosessen frem til endelig politisk vedtak i bystyret er beregnet til ca. 9 måneder. Vi kan søke om byggetillatelse før endelig reguleringsvedtak er fattet.

Finansiering:

Hallen er prosjektert til å koste i overkant av 61 millioner, eksklusiv moms (erfaring fra de to siste årene tilsier at prosjektet kan forvente å få 100% av momsen tilbake)

  • Klubben forventer å ha minimum 5 millioner i cash ved byggestart, inklusiv gave på 1million fra Sparebankstiftelsen DNB
  • Klubben har fått beskjed fra KUD om at vi kan søke om ca. 17,5 millioner i spillemidler
  • Vi har søkt Oslo kommune om 15 millioner i tilskudd, lånegaranti for banklån, og spillemiddelgaranti. Vi forventer en tilbakemelding fra kommunen i september
  • Styret mener at klubben ikke bør ta opp mer enn 10-15 millioner i banklån. En av storbankene har sagt seg villig til å gi oss lån
  • Et lite team på tre medlemmer jobber aktivt med å få inn i egenkapital og lån fra medlemsmassen. Resultatet av denne aksjonen vil avgjøre om og eventuelt hva som må selges av tomten. Målet er å selge minst mulig. Vi håper givergleden er stor og kommer tilbake i høst med mer informasjon
  • Alle medlemmer må bidra, og ingen gaver er for små – gi gjerne med skattefradrag til vår hallkonto i Nordea (6012.06.50982) og send en mail til post@oslotk.no med navn, adresse og fødselsnummer

Videre fremdrift:

Styret planlegger et ekstraordinært årsmøte i november hvor endelig finansiering av prosjektet planlegges vedtatt

I etterkant av årsmøtet vil hallkomiteen i samarbeid med arkitekten legge siste hånd på tegningene og detaljere hallen innvendig

Styret kommer til å arbeide tett utover høsten med Oslo Idrettskrets og med Oslo Kommune – politisk og administrativt

 

Ta gjerne kontakt med daglig leder Reidar Nilsen på 22550055 eller reidar.nilsen@oslotk.no hvis du har spørsmål om prosjektet.