Ny oppdatering hallprosjektet

Ny oppdatering hallprosjektet

Som tidligere informert må Oslo Tennisklubb omregulere tomten for å kunne søke om tillatelse til å bygge ny tennishall. Denne prosessen er vel underveis, og 21/11 var frist for offentlige etater, naboer og øvrige interessenter til å gi sine kommentarer til det fremlagte reguleringsforslaget. Saken kan du følge her: http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=201404812 .

Bemerkningene som har kommet inn fordeler seg i hovedsak på områdene støy, trafikk, størrelse og høyde på tennishallen og på boligprosjektet.

Den 9/12 skal OTK møte Plan og bygningsetaten til såkalt bemerkningsmøte hvor man blir enige om hvilke bemerkninger som skal tas til følge eller ikke.

Målet er at endelig planforslag sendes til politisk behandling våren 2017.