Hallprosjektet – intervju 9

Hallprosjektet – intervju 9

Davide de Picciotto er en av de nærmeste naboene til OTK i Hyllveien. Davide og familien har vært medlemmer i OTK i ni år, og hele familien er aktivt involvert i klubben som kursdeltakere og hjelpere på turneringer. Davide har vært en meget aktiv bidragsyter i styrets arbeid med å sikre finansiering av hallprosjektet

Hva synes du om OTK i dag – hva fungerer bra, og hva bør forbedres?

Jeg er veldig imponert over hva klubben har fått til de siste 5 årene, utebanene har blitt bedre, kursene er fullbooket, trenerne er utrolig flinke og motiverende, og i tillegg er den økonomiske driften veldig positiv. Men jeg ser at klubben trenger å oppgradere hardcourt banene og klubbhuset. I tillegg er det veldig vanskelig å få spilt i boblen i ukedagene mellom kl 17-22 pga kursene. Vi trenger en moderne tennishall med flere baner for å kunne spille mer om vinteren og om sommeren ved dårlig vær.

Styret foreslår å utvikle og selge et boligprosjekt på bane 11/12 for å finansiere ny tennishall. Hvordan stiller du deg til dette?

Jeg er veldig positiv til dette forslaget, selv om det er synd å miste bane 11/12. Jeg tror det er den beste måten å finansiere hallprosjektet på. Hvis klubben skulle i stedet ta opp et stort lån ville det gi mye mindre fleksibilitet og resultere i høye medlemsavgifter, banepriser, kurspriser, osv. Et salg betyr at vi kan bygge en hall for fremtiden med topp kvalitet, kanskje gå dypere i bakken enn allerede planlagt, ta bort økonomisk prosjektrisiko for hallen – og ikke minst kunne tilby kurs, privattimer og baneleie på et kostnadsnivå som ligger solid under dagens.