Hallprosjektet – intervju 8

Hallprosjektet – intervju 8

Haakon Berg er nestleder i styret i Oslo Tennisklubb. Han ble medlem i OTK i 1977 – som tre-åring… Haakon har en aktiv tenniskarriere bak seg med bl.a. 6 NM-titler som junior og 1 i senior. Haakon har lang næringslivserfaring fra selskaper som Aker Solutions og Aker-gruppen.

Du har vært i klubben i 40 år – hvordan ser du klubbens stilling i dag?

Klubben står ved et veivalg – og har et oppgraderingsbehov – klubbhus, hardcourtbaner og resterende utebaner. Fremtiden er innendørshall. Større innendørstilbud gjennom vintersesongen, mulighet til å alltid kunne spille ved dårlig vær, bedre arbeidsklima for våre ansatte, et mer attraktivt sted å være for medlemmene.

Styret i Oslo Tennisklubb anbefaler at styret får mandat til å finansiere ny tennishall gjennom utvikling og salg av et boligprosjekt på minitennisbanene, bane 12 og bane 11. Hvorfor er dette en god løsning for klubben?

Styret har jobbet med diverse løsninger de siste fire årene, bank, kommune og eiendomssalg. Gjennom dialog med plan og bygningsetaten i Oslo Kommune har vi landet på den beste løsningen: utvikle eiendom på minitennisbanene, bane 11 og 12. Gjennom utvikling og salg av tomt kan vi sikre klubben økonomisk og få bygget Nordens beste tennishall. Dette er den mest rasjonelle beslutningen. Vi må tenke på kommende generasjoner.

Hvorfor er dette bra for medlemmene og lokalmiljøet?

Dette gir en løsning jeg vil kalle «mest mulig for flest mulig». En fullfinansiert tennishall, en klubb uten gjeld og fortsettelse av den gode økonomiske driften klubben har hatt de siste 5 årene vil gjøre OTK i stand til å tilby medlemmene og lokalmiljøet lavere medlemskontingent, senkede kursavgifter, lavere privattimepriser og gratis deltakelse i aktiviteter som klubbmesterskap og klubbsamlinger. Den nye innehallen vil være åpen året rundt, alle kurs vil gå innendørs – dermed vil langt flere baner være tilgjengelige for medlemmene, også i «prime time

Noen stiller spørsmålet – holder det ikke å selge bare bane 12 og minitennisbanene?

Salg av bane 12 og minitennisbanene vil være en meget dårlig forvaltning av klubbens ressurser. Interessen fra boligutviklere er mye lavere, det er vanskelig å få en god utnyttelse av tomten, veitilgjengelighet er vanskelig, og underjordisk parkering er vanskelig. Vi har fått tilbud på 17 millioner for bane 12 og minitennisbanene – sammenlignet med et overskudd på rundt 100 millioner for salg av mini, 11 og 12.