Hallprosjektet – intervju 7

Hallprosjektet – intervju 7

Odd Harald Hauge er medlem av OTK. Hauge startet Nettavisen i 1996, og han har meget lang presseerfaring – bl.a. som journalist og redaktør i Kapital og økonomiredaktør i Aftenposten.

 

Styret foreslår å utvikle og selge et boligprosjekt på bane 11/12 for å finansiere ny tennishall. Hvordan stiller du deg til dette?

Tennis er en innendørssport i et land som Norge.

Den prosjekterte hallen vil få svært god økonomi, det er ingen risiko her. Det viser vel også de fremlagte budsjetter.

Å bygge den hallen burde være en no-brainer, dette er helt nødvendig hvis man ikke skal bli akterutseilt, de er i ferd med å skjønne dette over hele landet.

Hvilken finansiering man bør velge er ikke like åpenbart, men så lenge det finnes en rekke gode alternativer er det i alle fall ingen grunn til å la dette stoppe fremdriften.