Hallprosjektet – intervju 3

Hallprosjektet – intervju 3

Michael Molin har vært hovedtrener i OTK siden sommeren 2013. Antall kursdeltakere har mer enn doblet seg i løpet av tiden Michael har vært i OTK, og kundetilfredsheten har bare gått oppover.

Michael – du er nå i OTK på fjerde året. Hva er det du setter mest pris på ved OTK, og hva er det du savner?

Arbeidskollegaene må jeg si er det beste- vi forstår hverandre, jobber som et team og kompletterer hverandre. Det er gøy å jobbe her!

Tennis har alltid vært min pasjon, og da jeg fikk muligheten til å hjelpe å løfte en klubb som hadde utfordringer men potensiale – var det svært vanskelig å si nei. Jeg er glad for å ha kunnet hjelpe til med å forbedre klubbens økonomi og øke kvaliteten på tennisskole og voksenkurs. Jeg sitter også igjen med en følelse av at vi er flere som drar i samme retning, og at det er flere som er opptatt av hvordan OTK utvikler seg.

Arbeidsforholdene på vinteren er ganske dårlige, heldigvis er de gode på sommeren. Det er mye trekk i bobla, ikke gode lysforhold, svært hardt underlag – og vi har hatt mange problemer både med lys og varme. Det er egentlig imponerende hvor lite klager vi har fått fra medlemmene!

Jeg synes også det er trist at vi ikke har kunnet gi et bra tilbud til konkurrerende spillere, men med dagens banekapasitet og mål om hall har fokus på voksenkurs og tennisskole vært det eneste riktige.

Styret foreslår å utvikle og selge et boligprosjekt på bane 11/12 for å finansiere ny tennishall. Hvordan stiller du deg til dette?

Dette er et ømtålelig tema, jeg har ikke vært så lenge i OTK at jeg har samme følelse for historikken i klubben som mange av langtidsmedlemmene har – og jeg forstår at centercourten har en spesiell plass i klubbens historie.

For en som kommer utenfra, men som har hatt sitt arbeid og engasjement i klubben i snart 4 år fremstår styrets løsning som en «no-brainer». Klubben mister 2 baner utendørs, men sikrer økonomien for all fremtid. Alle ettermiddags/kveldskurs vil gå innendørs hele året, noe som gir medlemmene 9 utebaner til disposisjon – flere enn vi har i dag.

Jeg håper at alle medlemmer ser det store bildet – at selv om noe av historien blir borte så gir dette oss muligheten til å skape ny historie.