Årsmøtet 202114012

Årsmøtet i OTK avholdes tirsdag 22. juni klokken 19:00 i menighetssalen i Skøyen kirke. For å kunne overholde smittevernreglene ønsker vi at alle medlemmer som ønsker å delta på årsmøtet registre seg på mail til post@oslotk.no innen mandag 21. juni

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest tirsdag 8. juni. Eventuelle saker sendes til post@oslotk.no eller postboks 15 Skøyen, 0212 Oslo.

Spesifikt gjør vi oppmerksom på at stemmeberettigede på årsmøtet i henhold til vedtektene er medlemmer som:
1. Er over 15 år
2. Har vært medlem mer enn en måned ved årsmøtets start
3. Ikke skylder kontingent til klubben

Det er i henhold til vedtektene ikke anledning til å stille med fullmakter – kun fysisk oppmøte gir stemmerett. Det gjøres også oppmerksom på at kvalifikasjoner for stemmerett også kvalifiserer til å stille til valg/bli valgt til verv.

Saksliste og dokumentasjon vil bli lagt ut på hjemmesidene og være tilgjengelig på klubbkontoret senest 1 uke før årsmøtet.

————————————————————-

Etter årsmøtet orienteres det om hallsaken

Other events

Summer camps week 25, 26, 31 and 32

OTK offers activity camps for children in June, July, and August between 09:00 and 17:00 every day. In addition, we offer adult camps Monday – Thursday 17:00-18:30 or 18:30-20:00 the same weeks. More information and registration form can be found under «Camps «.

NB! no regular courses these weeks!

Plastic dome going down

We will dismantle the plastic dome on Thursday April 22 at 6 pm. We need at least 20 volunteers in order to do the job. Send mail to post@oslotk. no if you can set aside 1-1,5 hours to help us. We have face masks and rubber gloves to all, but feel free to bring your own equipment. We have 7 courts available for booking now, and they’re fully booked all the time. It will help a lot to add the 3 courts in the plastic dome!

Easter camp for kids

We invite you to a minicamp on the outdoor courts in the easter holiday (March 29-31) unless new corona restrictions make it impossible. The camp is for players born between 2002 and 2014. You can sign up for 3 days. The registration is done in Matchi.

@Facebook