Årsmøtet 202114012

Årsmøtet i OTK avholdes tirsdag 22. juni klokken 19:00 i menighetssalen i Skøyen kirke. For å kunne overholde smittevernreglene ønsker vi at alle medlemmer som ønsker å delta på årsmøtet registre seg på mail til post@oslotk.no innen mandag 21. juni

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest tirsdag 8. juni. Eventuelle saker sendes til post@oslotk.no eller postboks 15 Skøyen, 0212 Oslo.

Spesifikt gjør vi oppmerksom på at stemmeberettigede på årsmøtet i henhold til vedtektene er medlemmer som:
1. Er over 15 år
2. Har vært medlem mer enn en måned ved årsmøtets start
3. Ikke skylder kontingent til klubben

Det er i henhold til vedtektene ikke anledning til å stille med fullmakter – kun fysisk oppmøte gir stemmerett. Det gjøres også oppmerksom på at kvalifikasjoner for stemmerett også kvalifiserer til å stille til valg/bli valgt til verv.

Saksliste og dokumentasjon vil bli lagt ut på hjemmesidene og være tilgjengelig på klubbkontoret senest 1 uke før årsmøtet.

————————————————————-

Etter årsmøtet orienteres det om hallsaken

Other events

Tennis camp for adults

OTK will organize a tennis camp for adults during week 51. There are limited spots available. You should be quick!

Building values tournament – green, yellow

OTK invites all kids in levels red, orange, green and yellow to participate in our Building values tennis tournament. Vaffles

Christmas party – Cancelled

Dessverre har smittesituasjonen i Oslo stadig utviklet seg i gal retning. Vi har derfor besluttet å kansellere årets julegavespill. Det betyr

Summer camps week 25, 26, 31 and 32

OTK offers activity camps for children in June, July, and August between 09:00 and 17:00 every day. In addition, we

Plastic dome going down

We will dismantle the plastic dome on Thursday April 22 at 6 pm. We need at least 20 volunteers in order to do the job. Send mail to post@oslotk. no if you can set aside 1-1,5 hours to help us. We have face masks and rubber gloves to all, but feel free to bring your own equipment. We have 7 courts available for booking now, and they’re fully booked all the time. It will help a lot to add the 3 courts in the plastic dome!

Easter camp for kids

We invite you to a minicamp on the outdoor courts in the easter holiday (March 29-31) unless new corona restrictions make it impossible. The camp is for players born between 2002 and 2014. You can sign up for 3 days. The registration is done in Matchi.

@Facebook