Årsmøtet 2018 – dokumentasjon

Årsmøtet 2018 – dokumentasjon

Årsmøtet 2018 avholdes onsdag 21. mars klokken 19:00 i Skøyen kirkes menighetssal, Skøyenveien 43.

I sakslisten under er det mulig å trykke på enkelte av punktene for å få frem ytterligere dokumentasjon

Saksliste

 1. Godkjenning av stemmeberettigede
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Godkjenning av saksliste
 4. Valg av møteleder
 5. Valg av referent og 2 medlemmer til å undertegne protokollen
 6. Protokoll fra møte i OTK’s Råd 15.2.2018
 7. Styrets årsberetning 2017
 8. Årsregnskap 2017, noter 2017, inkludert revisors beretning
 9. Budsjett 2018
 10. Innkomne forslag – ingen
 11. Styrets forslag til medlemskontingenter 2019
 12. Kontrollkomiteens rapport
 13. Engasjere revisor til å revidere klubbens regnskap
 14. Valg
  1. Styrets leder
  2. Styrets nestleder
  3. 4 styremedlemmer
  4. 1 Varamedlem
  5. Kontrollkomite
  6. Valgkomite
  7. Rådsmedlemmer

Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Kun medlemmer over 15 år som har betalt årets kontingent har stemmerett.

Styredokumenter vil være tilgjengelig hos daglig leder og på OTKs hjemmeside senest 14. mars.

———————————————————–

Etter årsmøtet deles det ut stipender og orienteres om hallsaken.

 

Vennlig hilsen Styret i OTK