Resultater spørreundersøkelsen

Resultater spørreundersøkelsen

OTK gjennomførte en spørreundersøkelse i høst, og her kommer resultatene. På siste side er en sammenstilling av utvikling i svarene på spørsmål som har vært like i 2014, 2015 og 2016.

212 personer har svart på undersøkelsen, det høyeste antallet siden vi startet disse undersøkelsene i 2014.

oppsummering-sporreundersokelse-otk-host-2016