Sportskomiteen

Hovedoppgaver: Bidra til et godt miljø blant alle konkurransespillere, være en støttespiller for Sportslig leder og trenerteam, bidra til god kommunikasjon og informasjon mellom spillere, foreldre og klubb, gi innspill og ideer til klubben, bestemme stipender.Haakon Berg
Leder
hb@circlegroup.no
906 73 595

Jan Frode Andersen
Medlem
jfa@strata.no
982 28 115

Stefan Simonsson
Medlem
ssimonsson.tennis@gmail.com
486 00 318
Jørgen Vestli
Medlem
jorgen.vestli@tennis.no
951 35 053

Frøydis Forberg
Medlem
poye@online.no
474 00 162