Kontrollkomitéen

Hovedoppgave: oppgavene er beskrevet i $2-12 i lov for Norges Idrettsforbund og paraolympiske komité. Loven gjelder for de idrettslag som er tilsluttet idrettsforbundet.


Lars Hjarrand
Leder
lhjarrand@gmail.com
91 76 28 42

Mirza Koristovic
Medlem
mirza.koristovic@gmail.com
93870525

Fredrik Kjus
varamedlem
Andre Herlofsen
varamedlem