Hvem gjør hva?

Verv Navn E-mail adresser Mobil
Daglig leder Reidar Nilsen reidar.nilsen@oslotk.no 91633299
varamedlem valgkomiteen Marit Tovsen marit.tovsen@ks.no 90 09 47 54
medlem valgkomiteen Frøydis Forberg poye@online.no 47 40 01 62
varamedlem kontrollkomiteen Fredrik Kjus fredkjus@hotmail.com 936 91 532
Medlem valgkomiteen Peter M. Anker Peter.anker@platou.com 95 76 63 11
Leder valgkomiteen Christian Berg Christianbergprivat@gmail.com 67 14 97 72
Medlem kontrollkomiteen Mirza Koristovic mirza.koristovic@gmail.com 93870525
Leder kontrollkomiteen Lars Hjarrand lhjarrand@gmail.com 91 76 28 42
Varamann styret Carsten Storm Thorstensen carsten.thorstensen@gmail.com 48161764
Styremedlem, leder sosialkomiteen Marte Riiber de Picciotto marte.de_picciotto@dnvgl.com 92022420
Styremedlem Randi Lilletvedt lilletvedtrandi@gmail.com 41277405
Styremedlem Ketil Stave ks@pemco.no 41634373
Styremedlem, medlem sportskomiteen Jan Frode Andersen jfa@ferncliff.no 98228115
Nestleder styret, leder sportskomiteen Haakon Berg haakon.berg@akerasa.com 90673595
Sportslig leder Jan Lucky jan.lucky@oslotk.no 91522492
Hovedtrener Michael Molin michael.molin@oslotk.no 41239951
Styreleder Arild H. Blixrud ablixrud@gmail.com 90123954
varamedlem kontrollkomiteen André Herlofsen Andre@financepeople.no 93 48 02 66