Priser

Priser for kurs 2017/18

Prisene er for en time pr. uke i perioden. For 2 timer pr. uke er prisen den doble. For timer utover 2 timer pr. uke brukes prisen i ekstratime-kolonnen. Prisene i parantes er for ikke-medlemmer

Kategori Høst, periode-pris  Høst, pr. ekstra time pr. uke  Vinter og vår, periode-pris  Vinter og vår, pr. ekstra time pr. uke 
Tidsperiode 21/8-17/12 – 2017 (barn fra 28/8) 2/1-24/6 – 2018
Rød 1,2 og 3

Barnehagetennis

1935,- (2415,-) 1740,- 2840,- (3540,-) 2555,-
Oransje 2250,- (2715,-) 2025,- 3300,- (3980,-) 2970,-
Grønn og gul 2490,- (2985,-) 2240,- 3650,- (4380,-) 3285,-
Voksenkurs 3950,- (4770,-) 3555,- 5435,- (6555,-) 4890,-
Cardiotennis 2600,- (3250,-) oppstart 14/9
Fystrening 125,- pr. time, 75,- pr. 30 minutter for barn
200,- pr. time, 125,- pr. 30 minutter for voksne