Har du lyst til å engasjere deg i OTK?

Har du lyst til å engasjere deg i OTK?

Klubben skal ha årsmøte 20/3 og da velges styre og komiteer.
Ta kontakt med valgkomiteens leder Christian Berg på christianbergprivat@gmail.com eller på telefon 91746910 hvis du er interessert