Årsmøtet 2019

Årsmøtet 2019

Årsmøtet i OTK ble avholdt i Skøyen kirke onsdag 20/3. Det var god stemning og 36 fremmøtte medlemmer. Styret og administrasjonen gikk gjennom årsberetning, regnskap, budsjett, forslag til kontingenter for 2020, kontrollkomiteens rapport og protokoll fra siste møte i Rådet.

Det sittende styret med Arild Blixrud (styreleder), Haakon Berg (nestleder), Jan Frode Andersen, Ketil Stave, Randi Lilletvedt, Marte Riiber de Picciotto og Carsten Storm (vara) ble gjenvalgt ved akklamasjon.

Edvard Raastad ble utnevnt til æresmedlem, og Frøydis Forberg fikk OTKs gullmerke. Begge har vært medlemmer i OTK i svært mange år, og har gjennom årene vært sterke bidragsytere til klubben.

Etter årsmøtet presenterte styret og administrasjonen status og fremdriftsplaner for hallprosjektet.